Fastlegers deltakelse i legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.05.06 - 31.05.07

Prosjektresultater

Av 2 913 fastleger deltok halvparten fullt i legevakt,  15 % delvis og 35 % av fastlegene deltok ikke. Kvinnelige leger deltok sjeldnere i legevakt, og vaktdeltakelsen avtok med legenes alder. Vaktdeltakelsen var lavere i store og sentrale kommuner.

Om prosjektet

Legevakt er en viktig del av allmennmedisin. Samtidig vet vi at mange opplever det som en belastning. Formålet med prosjektet var å kartlegge fastlegenes faktiske deltakelse i legevakt og i hvor stor grad man gjennom legevakt stilles overfor akuttmedisinske situasjoner.

Datainnsamlingen skjedde ved at alle fastleger i Norge fikk tilsendt et spørreskjema som kartla enkelte bakgrunnsvariabler, samt i hvor stor grad de deltok i den kommunale legevakten

De som hadde deltatt i legevakt det siste året, ble i tillegg bedt om å besvare et skjema som kartla hvilke akuttmedisinske situasjoner de hadde vært eksponert for, og hvilke akuttmedisinske prosedyrer de hadde vært med på.

Datainnsamlingen startet i mai 2006 og ble avsluttet i januar 2006.  Artikkel ble publisert i Tidsskriftet Nr 19/4.oktober 2007.

Prosjektet ble finansiert av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler