Fastlegers tidsbruk

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 21.12.17 - 31.12.22

Om prosjektet

Alle er enige om at fastlegene arbeider mye, men hva går tiden med til?

Bildecollage av fastlegens arbeid

 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Uni Research Helse, skal undersøke fastlegers tidsbruk (tidsstudien) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kunnskap om hvordan fastlegene bruker tiden, er av stor betydning for forståelse av deres arbeidshverdag og dermed for innbyggernes tilbud på allmennlegetjenester. Ved å delta i undersøkelsen kan du selv være med å påvirke hvordan fastlegeordningen skal videreutvikles.

I første uke i januar 2018 sender Nklm ut invitasjon til alle landets fastleger via e-post om å delta i tidsstudien. Undersøkelsen er anonymisert.  

Det tar bare 2-8 minutter å fylle ut skjema på slutten av hver arbeidsdag. Vi ønsker at du registrerer tidsbruken din i løpet av en full uke (syv fortløpende døgn).

Bare gjennom gode og representative data om fordeling av tidsbruk, kan vi få et godt utgangspunkt for videreutvikling av fastlegeordningen. Derfor er det viktig at du er med og svarer på undersøkelsen.

Dersom du er fastlege og likevel ikke mottar invitasjonen til å delta i begynnelsen av januar, send en e-post til tone.morken@uni.no, så sender vi undersøkelsen til deg.

Har du spørsmål om undersøkelsen, send e-post til tone.morken@uni.no.

Fristen for å svare på undersøkelsen er forlenget til 29. januar 2018.

 

Ofte spurte spørsmål

1. Jeg er fastlege og har ikke mottatt undersøkelsen.

Adresseregisteret er bygget opp gjennom en sammenstilling av adresseregisteret i Norsk Helsenett (NHN) og Samhandlerregisteret for takstoppgjør i Helfo. At du ikke har mottatt invitasjonen til undersøkelsen kan bety at du ikke mottar enten oppgjør fra Helfo eller epost i Norsk Helsenett. Derfor ber vi deg:

 • Sjekke dine spam /søppelpostkassene
 • Sjekke innboksen på alle epostadressene dine – særlig nhn-adressen og helfo-adressen din
 • Sjekke evt. fellesadresse til fastlegekontoret. Hvis du finner den der, henvend deg til tone.morken@uni.no
 • Er du fastlønnet lege, be kommunen sjekke sine helfo-adresser. Hvis de finner den der, be dem henvende seg til tone.morken@uni.no
 • Hvis du likevel ikke finner invitasjonen til undersøkelsen: Henvend deg til tone.morken@uni.no

Les mer om utsending av undersøkelsen her

 

2. Jeg er ikke ferdig, men jeg får likevel beskjed om at undersøkelsen er avsluttet.

Sannsynligvis har du trykket på knappen med teksten "Send" på siden etter søndag. Da vil undersøkelsen bli avsluttet. For å gå fra søndag til mandag, må man bla tilbake, ettersom sidene i undersøkelsen er organisert i rekkefølgen mandag til søndag.

 

3. Hva gjør jeg når jeg er ferdig med dagens registrering?

 • Lukk den gjeldende fanen i nettleseren. Neste dag kan du åpne lenken til spørreskjemaet og fortsette der du var.

 

4. Jeg har fylt inn feil / glemt å fylle inn tidsbruk

 • Alt typer feil kan rettes, så lenge undersøkelsen ikke er sendt inn.«Pil» deg frem til det du vil rette, rett og gå videre i undersøkelsen. Pilene finner du nederst på hver side i undersøkelsen.

 

5. Hva regnes som kurativ fastlegepraksis?

 • Tiden du har avtale (avtaletid) med kommunen om å drive fastlegepraksis inkl. tid til administrasjon. 

 

6. Jeg er fastlegevikar / Jeg har vikar

Vikaren er ikke fastlege formelt sett. Det skal bare sendes inn én undersøkelse per fastlegehjemmel. Det er bare arbeidet vikaren gjør som vikar for den enkelte fastlege, som skal registreres i undersøkelsen til fastlegen arbeidet angår.

 • Deltidsvikar: Bruk samme lenke som den du er vikar for og fyll ut sammen. Skriv ut huskelisten og bruk den som kladd ved behov.
 • Heltidsvikar: Har du mottatt egen lenke - bruk enten den eller fastlegens. Du må bare bruke den éne og samme lenken gjennom hele undersøkelsen. (Slett den du ikke bruker for å unngå forveksling). 

 

7. Vi har deleliste. Hvordan svarer vi?

 • Fyll ut hver deres undersøkelse. Har en av dere ikke fått invitasjon (= unik lenke til undersøkelse), henvend deg til tone.morken@uni.no
 • I praksisskjemaet oppgir dere i hver deres undersøkelse, listelengde og antall kurative fastlegedager som tilsvarer fordelingen i virkeligheten.

Eksempel: Hvis den ene har avtaletid 2 dager og den andre 3 dager i uken og listen totalt omfatter 1500 pasienter, fordel med 600 pasienter i den ene undersøkelsen og 900 i den andre (spørsmål 6 i del 1 av undersøkelsen). Dere fører opp at dere jobber henholdsvis 2 og 3 dager kurativt som fastleger (spørsmål 7 i del 1 av undersøkelsen). Registrer helst tidsbruken i samme periode.

 

8. Hva gjør jeg som har flere fastlegelister?

 • Undersøkelsen må fylles ut per fastlegeliste. Vi må ha en unik epostadresse per fastlegeliste. Ta kontakt med tone.morken@uni.no

 

9. Må jeg starte på mandag?

 • Start på hvilken dag du vil, men du må fylle ut syv dager etter hverandre. Gå inn i undersøkelsen og «pil» deg frem til dagen du vil starte. Frem-og-tilbake pilene finner du nederst på hver side.

 

10. Jeg har jobbet etter midnatt / tidlig morgen

Døgnet i undersøkelsen går fra kl. 08:00 den ene dagen til kl. 07:59 neste dag.

 • Begynner du en mandag er du m.a.o. ikke ferdig med registreringen før neste mandag morgen kl. 07:59. 
 • Jobber du etter midnatt og/eller begynner du på jobben kl. 06 en onsdag morgen, må tiden etter kl. 00:00 og frem til kl. 07:59 registreres på undersøkelsesdøgnet tirsdag.  

 

11. Skal turnuslegene selv svare på undersøkelsen om tidsbruk?

 • Nei

 

12. Hvordan registrerer jeg tiden jeg bruker på veiledning av turnuslege?

 • Den tiden fastlegen bruker på veiledning av turnuslegen registreres  i pkt. 5.2. Bruker fastlege og turnuslege tid sammen med pasient til stede /  sammen om pasientspesifikke oppgaver uten pasient til stede, registreres det som fastlegarbeid i relevant underpunkt i punkt 1.
 • Turnuslegens eget arbeid skal ikke registreres.

 

13. Hva menes med kronisk syk?

Det er bare mennesker med kronisk sykdom, psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og / eller mennesker med utviklingshemning og funksjonsnedsettelser med store og sammensatte behov det skal anslås medgått tid til.

For undersøkelsens formål forsøker vi oss ikke på noen definisjon på kronisk syk. Det er din vurdering av om den kronisk syke har store og sammensatte behov som er avgjørende for om medgått tid skal medregnes eller ikke.

 

14. Hvem er avsender og hva er emnefeltet i e-postmeldingen med spørreundersøkelsen?

E-postmeldingen med undersøkelsen ser ut som følger:

 • Fra: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
 • Emne: Fastlegers tidsbruk

Dersom avsenderadressen er synlig, er den noreply@qemailserver.com. Man kan ikke svare direkte på e-posten, e-postadresse for spørsmål om undersøkelsen er tone.morken@uni.no.

 

Personer

Se alle personer

Forskningstema

cp: 2018-01-19 06:17:53