Fastsetting av hastegrad

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.02.08 - 31.01.11

Om prosjektet

Prosjektet har kartlagt sykepleiere og andre medarbeideres fastsetting av hastegrad ved alle legevaktene som deltar i Vakttårnprosjektet. Et ekspertpanel har validert 20 kasuistikker med hensyn til form, innhold og hastegrad.

Med prosjektet ønsket vi å se om det er forskjeller i- eller mellom legevakter ved fastsetting av hastegrad. Undersøkelsen ble gjentatt etter fire måneder. Legevaktene fikk tilbud om opplæring i hastegradfastsetting etter andre kartlegging.

Artikkel fra studien er publisert i BMJ Quality & Safety Online First januar 2011 (se lenke i høyre marg).

Prosjektet inngikk i en ph.d. grad ved Universitetet i Bergen og ble veiledet av Steinar Hunskår.

Finansiering: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema