Foto fra legevakt ønskes!

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 09.03.10 - 01.10.14

Prosjektresultater

Selv om prosjektet nå er avsluttet tar vi fortsatt i mot gode bilder fra legevaktsituasjoner som vi ønsker å bruke i nyhetssammenheng på websidene.

Send bildene digitalt til legevaktmedisin@uni.no, og merk e-posten med "fotodatabase".

Om prosjektet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ønsker bilder som kan vise mangfoldet i norsk legevaktarbeid. Bildene med fotografens navn vil kunne bli brukt på internettsider og i foredrag/publikasjoner.

Alt som kan assosieres med legevakt er av interesse. Eksempler: Lege/pleier/pasient-relasjon, legevaktlokale, utstyr og andre elementer fra legevakt, kliniske bilder, sykebesøk og skadested.

Retningslinjer:

  1. Motivet skal være fra legevaktarbeid i Norge
  2. Knytt kort tekst til bildet, som i hvilken sammenheng bildet er tatt
  3. Fotografen må få tillatelse fra personer som blir fotografert til å publisere bildet*
  4. Manipulerte bilder er ikke tillatt. Tekniske forbedringer som beskjæring, justering av lys, kontrast, farge, oppletting og nedtoning blir godtatt

*Åndsverksloven §45c

Send bildet digitalt til legevaktmedisin@uni.no og merk e-posten med ”fotodatabase”

Husk navn og adresse på fotografen. Dersom bildet legges i fotodatabasen, vil innsender/fotograf bli kontaktet og tilsendt premie.

Personer

Forskningstema