Generisk legevaktbrosjyre

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.10.05 - 31.01.06

Om prosjektet

Formålet med brosjyren er å gi befolkningen enhetlig informasjon om legevakter over hele landet. Samtidig blir legevaktpersonell minnet om denne informasjonen.

Brosjyren informerer om legevaktens funksjoner, spesielt i forhold til grensegang mot fastlegevirksomhet i vanlig arbeidstid/kveldspraksis, om prioriteringssystem og tilgjengelighet.

Det gis en kort oversikt over tilstander som nødvendiggjør kontakt med legevakten mot tilstander som kan vente til neste vanlige arbeidsdag.
Brosjyren opplyser tydelig om nødnummer 113.

Brosjyren kan lastes ned fra nettet, evt. tilpasses lokale forhold og printes ut lokalt. Den kan også bestilles ferdig trykket.

Den ferdige brosjyren er i foldet A4-format.
Brosjyren finnes i forskjellige filformater og kan lastes ned nedenfor eller fra www.kokom.no

Tobias Nieber ledet prosjektet, sammen med Steinar Hunskår.

Brosjyren er laget i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) v/informasjonskonsulent Anne B. Vassbotn. Kokom står for hoveddelen av finansieringen.

 

Personer

Forskningstema