Implementering av akuttmedisinforskriften

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.03.17 - 01.03.18

Om prosjektet

 

Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om kompetanse hos legevaktleger og operatører i legevaktsentralen, med utgangspunkt i kravene i akuttmedisinforskriften § 4, § 7 og § 13.

Det gjennomføres to separate undersøkelser i 2017.

  1. Alle legevaktene i Norge ved leder får undersøkelse om kompetanse hos leger

Spørreskjemaet kan lastes ned her.

  1. Alle legevaktsentralene ved leder får undersøkelse om operatører i legevaktsentralen

Spørreskjemaet kan lastes ned her.

 

Tone Morken er prosjektleder. Prosjektmedarbeidere er Jens Leirvåg, Vivian Midtbø, Marie Louise Ljones og Steinar Hunskår.

 

Personer

Se alle personer
cp: 2017-12-18 01:45:36