Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Brosjyrer

Brosjyre for overgrepsmottak

Nklm har utarbeidet en brosjyre om overgrepsmottak på flere språk. Brosjyren gir bl.a. informasjon om hva mottakene tilbyr. Brosjyrene er finansiert av Helsedirektoratet. Alle overgrepsmottakene fikk i juli 2009 tilsendt de første brosjyrene på norsk og engelsk.

Overgrepsmottakene kan etterbestille brosjyrene ved henvendelse til førstekonsulent Signe M. Zachariassen på e-post: siza@norceresearch.no. Bestillingene vil bli samordnet.

Andre etater og enkeltpersoner som ønsker brosjyrene kan få dem ved å kontakte sitt lokale overgrepsmottak.

Brosjyrene kan også lastes ned i pdf-format, se linkene under:

 

Informasjonshefte for gutter og menn

Heftet "Seksualisert vold mot gutter og menn" er et hefte om vanlige reaksjoner blant gutter og menn og om hvor en kan få hjelp og mer kunnskap.

Heftet er utgitt av Nklm og en arbeidsgruppe har vært ansvarlig for utformingen.

Overgrepsmottakene kan bestille heftene på e-post: siza@norceresearch.no , eller lastes ned som pdf:

cp: 2019-12-04 11:17:29