Når legehelikopteret ikkje kjem, nokre konsekvensar for pasienten?

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.01.13 - 31.12.19

Prosjektresultater

Artikkelen om tapte leveår er til fagfellevurdering. Artikkel to som omhandler hvordan pasientene ble tatt hånd om med beskrivelse av transporttype, behandling, medisinskfaglig nivå på følge og hvor pasientene ble lagt inn er under arbeid og vil bli sendt inn til tidsskrift før årsskiftet.

Om prosjektet

Nærmere 60 oppdrag blir avvist eller avbrutt av luftambulansetjenesten i Sogn og Fjordane per år, - de fleste på grunn av værforhold.

Prosjektet skal undersøke hvilke konsekvenser det har for pasienten at luftambulansetjenesten ikke kunne komme. Det ene fokuset er rettet mot hvordan transportbehovet ble løst og det andre er om fraværet av luftambulanse hadde negative medisinske konsekvenser for pasientene. Data er samlet inn og vurderinger av tapte leveår er gjennomført. Dataanalyse er startet opp.

Prosjektet skjer i samarbeid med Helse Førde ved fagdirektør Hans-Johan Breidablik og finansieres med følgeforskningsmidler fra Helse Førde. Prosjektleder er Erik Zakariassen. Andre personer som deltar er Dag Ståle Nystøyl, Ragnar Hotvedt, og Steinar Hunskår. I tillegg er det etablert en gruppe med eksperter bestående av en indremedisiner, kirurg, gynekolog, nevrolog, allmennmedisiner og anestesilege. Gruppen har vurdert alle inkluderte pasienter.

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:17:20