Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Nettkurs

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin sine nettkurs finner du på
Oppvakt – Opplæring på legevakt

Tre nettkurs er ferdig produsert:

  • Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell
  • Nettkurs for fastleger om vold i nære relasjoner
  • Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell
cp: 2019-12-04 11:17:14