Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Nettkurs

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin sine nettkurs finner du på
Oppvakt – Opplæring på legevakt

To nettkurs er ferdig produsert:

  • Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell
  • Nettkurs for fastleger om vold i nære relasjoner

Et nettkurs er i sluttfasen:

  • Nettkurs i vold og overgrep for legevaktpersonell
cp: 2017-03-25 08:17:35