Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Faggruppe - Overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

 

Kurs og konferanser

7. og 8. november 2017: Kursmateriell fra diverse kurs
24. og 25. mai 2018: Spesialkurs i vold i nære relasjoner
16. og 17. oktober 2018: Lederseminar overgrepsmottak
7.-9. november 2018: Klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep 

 

 

cp: 2018-05-22 00:15:59