Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Faggruppe - Overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

 

Kurs og konferanser

24. og 25. mai 2018: Kursmateriell fra diverse kurs
16. og 17. oktober 2018: Lederseminar overgrepsmottak
7. - 9. november 2018: Klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep
26. og 27. mars 2019: Grunnkurs overgrepsmottak 

 

 

cp: 2018-09-19 11:15:56