Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Faggruppe - Overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

 

Kurs og konferanser

November 2018: Kursmateriell fra diverse kurs

26. og 27. mars 2019: Grunnkurs overgrepsmottak 

 

 

cp: 2019-02-22 05:15:53