Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Faggruppe - Overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

 

Kurs og konferanser

2019: Kursmateriell fra diverse kurs
24. og 25. september 2019: Seminar om medisinsk og psykososial oppfølging ved overgrepsmottak
15. og 16. oktober 2019: Lederseminar overgrepsmottak

 

 

 

cp: 2019-12-04 11:15:50