Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Faggruppe - Overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

 

Kurs og konferanser

18. - 19. oktober 2016: Kursmateriell fra lederseminar
2.- 4. novenber 2016: Kursmateriell fra klinisk rettsmedisin i praksis ved seksualovergrep

21.-22. mars 2017: Grunnkurs overgrepsmottak- kurset er fulltegnet
 

 

 

cp: 2017-03-25 08:15:59