Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Faggruppe - Overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

 

Kurs og konferanser

Mars 2019: Kursmateriell fra diverse kurs
26. og 27. mars 2019: Grunnkurs overgrepsmottak
6. og 7. juni 2019: Om å dokumentere for retten - et arbeids- og utviklingsseminar for overgrepsmottakene
15. og 16. oktober 2019: Lederseminar overgrepsmottak
 

 

 

cp: 2019-04-23 16:15:52