Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Faggruppe - Overgrepsmottak

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - Overgrepsmottak har som mandat og oppdrag å drive forskning og fagutvikling innen overgrepsmottak samt å drive kompetansehevingstiltak for ansatte i overgrepsmottak.

 

Kurs og konferanser

21. og 22. mars 2017: Kursmateriell fra diverse kurs
17. og 18. oktober 2017: Lederseminar
7. og 8. november 2017: Oppfølgingskurs overgrepsmottak
20. og 21. mars 2018: Grunnkurs overgrepsmottak 

 

 

cp: 2017-10-19 14:16:00