Pilot legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.01.19 - 31.12.20

Om prosjektet

Pilot legevakt:

Små –og mellomstore kommuner har utfordringer med rekruttering av personell og store avstander mellom pasientene og helsetjenesten. Det er derfor behov for å teste en ny organiseringsform som kan sikre en bærekraftig og forsvarlig kommunal akuttmedisinsk tjeneste. Helsedirektoratet utredet derfor i 2017, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, en modell for hvordan det akuttmedisinske tilbudet i kommunen kan organiseres. Modellen skal nå prøves ut i to områder. NKLM har fått i oppdrag å samle og analysere data for å få kunnskap om effekten av endringene. 

 

To geografiske områder er valgt ut til å delta i pilotprosjektet

  • Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt som består av kommunene:
    • Balestrand, Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Naustdal og Jølster
  • Molde interkommunale legevakt som består av kommunene:
    • Aukra, Midsund, Molde, Fræna, Eide, Nesset, Sunndal og Rauma

 

For deg som har vært pasient i et av disse områdene i prøveperioden

Beskrivelse av NKLM sin evaluering av prosjektet

 

Finansieringskilder: Helsedirektoratet

Samarbeidsinstitusjoner: Helsedirektoratet, Molde interkommunale legevakt, Sunnfjord og Ytre Sogn legevakt

 

Periode for innsamling av data:

Datainnsamling vil bli gjennomført både før og etter intervensjonene for å måle effekten av disse.  Vi starter datainnsamling våren 2019. Datainnsamlingen er planlagt å pågå frem til 31.12.2020.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Erik Zakariassen: erza@norceresearch.no

Telefon: 56107297

Prosjektmedarbeider: Astrid Onarheim Spjeldnæs: assp@norceresearch.no

Telefon: 56107301

Ta kontakt med prosjektmedarbeider dersom du ønsker å trekke deg fra forskningsprosjektet

cp: 2019-12-04 11:15:57