TrinnVis kvalitetssystem for legekontor og legevakter

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 30.05.08 - 15.12.05

Om prosjektet

TrinnVis er en elektronisk assistent som hjelper deg å behandle kompliserte tema på en enkel måte. Assistenten leder deg gjennom temaet i enkle trinn, og ber deg svare på spørsmål og legge inn opplysninger. Den første assistenten som ble laget, var TrinnVis Datasikkerhet for legekontor. Den ble utviklet for å hjelpe legekontor å komme i samsvar med offentlige pålegg og regelverk knyttet til datasikkerhet. Trinnvis Data ble utgitt av Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg www.kup.no, med støtte fra Den norske legeforening. TrinnVis Datasikkerhet bør ikke lenger brukes, fordi den ikke lenger oppdateres i henhold til nye myndighetskrav.

Høsten 2008 ble den andre assistenten distribuert. Den heter Trinnvis Kvalitetsarbeid og er laget for å hjelpe legekontor og legevakter med å få orden på sitt kvalitetsarbeid. Trinnvis Kvalitet blir utgitt av Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg www.kup.no, med støtte fra Den norske Legeforening, Helsedirektoratet, Uni Helse, Nasjonalt Senter for Distriksmedisin og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.Her kan du lese mer om Trinnvis Kvalitetsarbeid, og laste ned programmet dersom du er medlem av Den norske legeforening. TrinnVis Data er integrert i TrinnVis Kvalitet, og dersom du er TrinnVis Data-bruker kan du enkelt importere dine data til TrinnVis kvalitet.

TrinnVis-konseptet er utviklet av Snedig Design as, Arriba programutvikling as, og allmennlegene Janecke Thesen og Regin Hjertholm. TrinnVis programmene er utviklet av tverrfaglige prosjektgrupper. Vi som står bak konseptet vil fortsette å arbeide for at TrinnVis i fremtiden skal videreutvikles for legekontor og legevakter, og kunne brukes innen andre bransjer og til andre formål. Vi har etablert selskapet TrinnVis as for å nå dette målet. Ta kontakt med en av oss hvis du vil vite mer om TrinnVis eller har ideer til andre anvendelser.

Nederst å siden finner dere evalueringsrapporten for TrinnVis som ble lansert våren 2010.
Den inneholder i det alt vesentlige svært positive ting om programmet, på tross av at utbredelsen er mindre enn vi kunne ønsket. Vi noterer bl a at "De som faktisk brukte TrinnVis var relativt fornøyde, og 95 % syntes programmet hadde vært nyttig for deres kvalitetsarbeid." Vi regner med større utbredelse i takt med økende tilsynsaktivitet fra flere slags myndigheter. Vi arbeider nå videre med en enda bedre TrinnVis, og all videre utvikling vil skje i nettversjonen. TrinnVis kan lastes ned og brukes slik den er pr idag, men vi ser behovet for noen viktige videreutviklinger:

  • Full overgang til nettversjon. Nettversjonen er allerede nå tilgjengelig i en tidlig versjon, og du må gjerne prøve den ut.  Kontakt oss dersom du er interessert. Med nettversjonen kortsluttes alle installasjonsproblemer, som 20-25% opplevde grunnet mange forskjellige PC'er, servere, nettverk, skjerminnstillinger og operativsystem på norske legekontor og legevakter.
  • Utbedre endel kjente feil og irritanter, som f eks små vinduer og liten skrift. Enklere tilbakemelding om feil og mangler.
  • Bedre forklaringer og hjelp til brukerne.
  • Modernisere programmet, lay-out og grensesnitt.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter