Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Veiledere, faglige prosedyrer og rutiner for overgrepsmottak

Overgrepsmottak

Faglige rutiner og prosedyrer ved overgrepsmottak

Her finner du protokoll for rettsmedisinsk undersøkelse, nasjonal sporblankett, skissetegninger, rettningslinjer for prøvetagning etc.

Video - sporsikring og skadedokumentasjon etter seksualovergrep
(klikk på "sporsikring" venstre side)

 

Lover, forskrifter og veiledere

cp: 2019-12-04 11:17:33