RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen.

Hovedmålet for programmet er:

  • å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle
  • å redusere eksisterende mobbeproblemer
     

 

Bli en Olweusskole

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

E-postOlweusprogrammet@norceresearch.no
Telefon: +47 56 10 72 23

 

Les mer om programmet

Fakta om mobbing

Råd mot mobbing

Sertifiserte Olweusskoler
Nedenfor følger en liste over skoler som er sertifiserte Olweuskoler. Disse skolene har innført programmet ved veiledning av en opplært Olweusinstruktør og har tatt i bruk Olweusprogrammets system for  kvalitetssikring.
Oversikt

For Olweusskoler:

Spørreundersøkelsen

Skolesider

Instruktørsider (krever innlogging)

Personalveilederen

Kontaktpersoner

Andre Baraldsnes, RKBU Vest, NORCE Helse

Cecilie Fjellbakk, RKBU Vest, NORCE Helse

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Olweus International

Clemson University

 


Olweusprogrammet mot mobbing

E-post: Olweusprogrammet@norceresearch.no
Telefon: +47 56 10 72 23
Postadresse: Olweusprogrammet, Postboks 22, 5838 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, Bergen

 

elever hører på lærer
Systematisk og målrettet innsats gir resultater, Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har dokumentert vitenskapelig effekt, se oversikt over forskningsresultater. Illustrasjonsfoto: Colourbox
cp: 2019-12-04 11:17:26