Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Les mer om informasjonskapsler Ikke vis denne meldingen igjen

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt.

Hovedmål:

  • å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle
  • å redusere eksisterende mobbeproblemer
Illustrasjonsfoto: Coloutbox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELT

Invitasjon fagdag 13.oktober 2015

Ung anno 2015 -Ungdom og psykososiale utfordringer

 

Mobbing: Frykt for å gripe inn

Les artikkelen på barnevakten.no.

 

0,0% Mobbing

Haraldsvang Ungdomsskole i Haugesund har klart det umulige. Årets mobbeundersøkelse ved bruk av Olweus spørreskjema viser at skolen ikke har en eneste elev som rapporterer at han/hun har blitt mobbet de siste månedene. I 2004 hadde skolen 4,5 % mobbing ( 21 av 469 elever) og ved en beregning ut fra dagens elevtall ( 690 elever) vil det si at 31 elever ville ha stått i en mobbesituasjon 2004. I denne uken feiret de en velfortjent seier. På 10 år har de ved systematisk bruk av Olweusprogrammet krøpet sakte men sikkert nedover, ingen trodde at de skulle klare å nå nullvisjonen når de i 2014 viste 0,2 % mobbing, men de ga seg ikke og i dag har de en mobbefri skole. Vi tar av oss hatt og hue og gratulerer både de voksne og de flotte unge som har gjort jobben. Som sertifisert Olweusskole har Haraldsvang ungdomsskole, funnet nøkkelen.

A. Baraldsnes

 

Les artikkel om Haraldsvang skole i Haugesund Avis her (Haugesund Avis 02.05.2015 gjengitt med tillatelse)

Vel verdt å løfte fram (Haugesund Avis 04.05.2015)

 

Mobbing og psykisk helse

Les artikkel i svt.se 28.04.2015. Mobbande barn lika skadliga som elaka vuxna

 

Intervju om mobbing og nettbruk

Du kan lese intervjuet med Andre Baraldsnes på barnevakten.no.

 

Kontakt Olweusprogrammet mot mobbing

Olweusprogrammet@uni.no
Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70
Postadresse: Olweusprogrammet, Uni Research Helse, postboks 7810, 5020 Bergen
Besøksadresse: Krinkelkroken 1, 3. et., Bergen