RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen.

Hovedmålet for programmet er:

  • å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle
  • å redusere eksisterende mobbeproblemer
     

 

Bli en Olweusskole

Kommuner og skoler kan få informasjon og invitasjon til deltakelse ved å henvende seg til:

E-postOlweusprogrammet@uni.no
Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70

 

Les mer om programmet

Fakta om mobbing

Råd mot mobbing

 

For Olweusskoler:

Spørreundersøkelsen

Skolesider

Instruktørsider (krever innlogging)

Personalveilederen

Kontaktpersoner

Andre Baraldsnes, RKBU Vest, Uni Research Helse

Cecilie Fjellbak, RKBU Vest, Uni Research Helse

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Olweus International

Clemson University

 


Olweusprogrammet mot mobbing

E-post: Olweusprogrammet@uni.no
Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70
Postadresse: Olweusprogrammet, Uni Research Helse, postboks 7810, 5020 Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, Bergen

 

elever hører på lærer
Systematisk og målrettet innsats gir resultater, Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har dokumentert vitenskapelig effekt, se oversikt over forskningsresultater. Illustrasjonsfoto: Colourbox