Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Les mer om informasjonskapsler Ikke vis denne meldingen igjen

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt.

Hovedmål:

  • å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle
  • å redusere eksisterende mobbeproblemer
Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fagdag 13. oktober 2015
Ung anno 2015 -Ungdom og psykososiale utfordringer
Velkommen til fagdag med fokus på kunnskap om psykisk helse og noen av de utfordringene ungdommer kan oppleve i vår tid. Ny frist for påmelding 13.september.

 Nettverk for Olweusinstruktører 14. oktober
Tema: Suksessfaktorer for praktisk arbeid mot mobbing i skolen

Tid: 14. oktober, kl. 09:00-15:00
Sted: Scandic Bergen City

SKS setter standard for hvordan Olweusskolene bør videreføre driftsarbeidet. Mange skoler finner i tillegg «egne» løsninger for hvordan de praktisk ivaretar programmets intensjoner. Vi ønsker at instruktørene deler og diskuterer dette på nettverket.

Andre temaer vil bli:
- Djupedalsutvalgets rapport. Hva nå?
- Olweusprogrammets pågående utviklingsarbeid
- Forskningsnytt
- Mobbing med digitale verktøy. Hva er skolenes utfordringer?

Vel møtt!
 Djupedalutvalget har skapt et problem med forslag om å innføre nulltoleranse mot krenkelse i skolen.
Les hele kronikken av Dan Olweus og Stein Gorseth

Utdanningsforbundet slutter seg til konklusjonen i kronikken til Olweus og Gorseth om at Djupedalutvalgets forslag om «krenkelse» som samlebegrep har betydelige problem.
Les hele kommentaren


0,0% Mobbing

Haraldsvang Ungdomsskole i Haugesund har klart det umulige. Årets mobbeundersøkelse ved bruk av Olweus spørreskjema viser at skolen ikke har en eneste elev som rapporterer at han/hun har blitt mobbet de siste månedene.

I 2004 hadde skolen 4,5 % mobbing ( 21 av 469 elever) og ved en beregning ut fra dagens elevtall ( 690 elever) vil det si at 31 elever ville ha stått i en mobbesituasjon 2004. I denne uken feiret de en velfortjent seier. På 10 år har de ved systematisk bruk av Olweusprogrammet krøpet sakte men sikkert nedover, ingen trodde at de skulle klare å nå nullvisjonen når de i 2014 viste 0,2 % mobbing, men de ga seg ikke og i dag har de en mobbefri skole. Vi som arbeider med Olweusprorammet tar av oss hatt og hue og gratulerer både de voksne og de flotte unge som har gjort jobben. Som sertifisert Olweusskole har Haraldsvang ungdomsskole funnet nøkkelen.

Les artikkel om Haraldsvang skole i Haugesund Avis her (gjengitt med tillatelse)

Vel verdt å løfte fram (Haugesund Avis)


Flere mediesaker:

Har barn og unges nettbruk ført til mer mobbing? (barnevakten.no)

Mobbing: Frykt for å gripe inn (barnevakten.no)

Mobbande barn lika skadliga som elaka vuxna (svt.se)


 

Kontakt Olweusprogrammet mot mobbing

Olweusprogrammet@uni.no
Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70
Postadresse: Olweusprogrammet, Uni Research Helse, postboks 7810, 5020 Bergen
Besøksadresse: Krinkelkroken 1, 3. et., Bergen