Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Les mer om informasjonskapsler Ikke vis denne meldingen igjen

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har som hovedmål:

  • å redusere eksisterende mobbeproblemer
  • å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt, som ikke krever store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor alt om de voksnes
holdninger, atferd og rutiner, samt bruk av personalets tid.

Illustrasjonsfoto: Coloutbox

 


 

 

 

 

 


 

 

AKTUELT


Det blir nettverk for Olweusprogrammets instruktører i
Bergen 27. april, Krinkelkroken 1, Program Bergen
Oslo 28. april, Munthes gate 31, Program Oslo
Trondheim 29. april,Klostergata 46, Program Trondheim
Tidspunkt for alle nettverk er klokken 10-15.30
Program for Oslo og Trondheim vil være det samme som Bergen bortsett fra Drama ved Marit Brekke. 
Meld deg på her.

 

Invitasjon til høringskonferanse - Djupedalutvalget NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Kunnskapsdepartementet inviterer til høringskonferanse om Djupedalutvalgets utredning. Formålet med konferansen er å gi elever, foreldre, skoler, skoleeiere, organisasjoner, og andre aktører i og utenfor utdanningssektoren mulighet til å drøfte innholdet i utredningen, og gi departementet innspill til utvalgets forslag til tiltak og vurderinger.

 

 

Intervju om mobbing og nettbruk med Andre Baraldsnes

Du kan lese intervjuet på barnevakten.no.

 

 

 

Kontakt Olweusprogrammet mot mobbing

Olweusprogrammet@uni.no
Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70
Postadresse: Olweusprogrammet, Uni Research Helse, postboks 7810, 5020 Bergen
Besøksadresse: Krinkelkroken 1, 3. etg., Bergen