Dette nettstedet bruker informasjonskapsler Les mer om informasjonskapsler Ikke vis denne meldingen igjen

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har som hovedmål:

  • å redusere eksisterende mobbeproblemer
  • å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle

Olweusprogrammet er et tiltaksprogram med vitenskapelig dokumentert effekt, som ikke krever store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor alt om de voksnes
holdninger, atferd og rutiner, samt bruk av personalets tid.

 


 

 

 

 

 


 
Introduksjonskurs SKS


 

Kontakt Olweusprogrammet mot mobbing

Olweusprogrammet@uni.no
Telefon: +47 55588422 / +47 55 58 86 70
Postadresse: Olweusprogrammet, Uni Research Helse, postboks 7810, 5020 Bergen
Besøksadresse: Krinkelkroken 1, 3. etg., Bergen