RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Om RKBU Vest

barnehagebarn på balanseputer
Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. Illustrasjonsfoto: Snedig

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest) utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Formålet med RKBU Vest er å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.

RKBU Vest er ett av fire RKBU/RBUP-er i Norge.

Organisering:
RKBU Vest er en forskergruppe i Uni Research Helse, som er en avdeling i forskningsselskapet Uni Research.

RKBU Vest sin virksomhet er organisert i fire grupper:

RKBU Vest mottar årlige oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Finansiering:
Senterets drift finansieres gjennom midler fra Helsedirektoratet, Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen (Det psykologiske fakultet og Det medisinske fakultet). Forskningsprosjekt ved senteret finansieres også gjennom midler fra Norges forskningsråd og Helse Bergen HF.

For perioden 2013-2016 har RKBU Vest følgende styrkeområder:

  • Folkehelsearbeid som fremmer barn og unges psykiske helse
  • Barn i risikofylte omsorgssituasjoner - kunnskaps- og tjenesteutvikling
  • Kognitiv atferdsterapeutisk forståelse og intervensjon
     
RKBU Vest sin strategiske plan for 2013-2016

Nedslagsfelt: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Stillinger: 35 årsverk fordelt på 64 stillinger (2013)

I 2011 ble RBUP Vest (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og BUS Vest (Barnevernets utviklingssenter) slått sammen til et nytt senter: RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest - psykisk helse og barnevern).

cp: 2017-07-24 18:15:47