Pasientutredning - bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer [Uni Research Helse]

Bivirkningsgruppen vurderer/utreder pasienter med spørsmål om mulige bivirkninger fra odontologiske materialer.

Utredning av pasienter ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer skjer i første rekke lokalt i et samarbeid mellom pasienten, pasientens tannlege og fastlege (se retningslinjene fra Helsedirektoratet "Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer").

Generelt gjelder det at symptomer/plager fra munnhule og kjeve utredes av tannlege og de generelle helseplagene utredes av lege. Dersom det etter lokal utredning er behov for ytterligere vurdering, kan tannlege eller lege henvise pasienten til Bivirkningsgruppen.

Hvis pasienten blir innkalt til klinikk i Bivirkningsgruppen, vil alle reiseutgifter i forbindelse med klinikkdagen bli dekket.

Bivirkningsgruppen gir ingen form for behandling. Dersom det ved en pasientutredning blir anbefalt utskiftning av tannmaterialer, foretas utskiftingsarbeidet av pasientens faste tannlege.

Bivirkningsskjema, henvisningsskjema og informasjonsbrev til pasient, fastlege og tannlege finner du nederst på siden.

Henvisning fra tannlege

Ved henvisning fra tannlege ber vi om følgende opplysninger (se Informasjonsbrev til tannlege nederst på siden):

 • Henvisningsgrunn
 • Kort anamnese
  • Status presens
 • Generelt:
  • Allmenntilstand. Sykdommer. Kjente allergier. Medisinbruk.
 • Odontologisk:
  • Oralt: Synlige reaksjoner i munnslimhinnen, periodontal status, periapikale forhold, endodontisk behandling, eventuelle røntgenfunn, etc..
 • Produktdatablad av aktuelle materialer som mistenkes å være årsak til reaksjonen(e).
 • Bivirkningsskjema fylles ut (scannet kopi av rapporten kan legges i journalen som en del av dokumentasjonen)

Henvisning fra lege

Ved henvisning fra lege ber vi om følgende opplysninger (se Informasjonsbrev til lege nederst på siden):

 • Kort anamnese:
  • Status presens
 • Generelt
  • Allmenntilstand. Sykdommer. Kjente allergier. Medisinbruk.
 • Oralt: Synlige reaksjoner i munnslimhinnen.
 • Blodprøvetaking – se Informasjonsbrev til lege side 2
 • Urinprøvetaking - bare ved amalgamproblematikk

 

cp: 2019-12-04 11:17:31