RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Psykisk folkehelse

Foto: Colourbox
 
Forskningsgruppen utfører forskning, fagutvikling og kunnskapsformidling innen psykisk helse for barn og unge i et folkehelseperspektiv. Barn i Bergen, som er en longitudinell befolkningsbasert studie, er sentralt for mange pågående prosjekter, blant annet innen sosial ulikhet, søvn, adopsjon, kroppsbilde, kronisk sykdom og skolefungering. Ernæring, kognitiv funksjon og psykisk helse i lavinntektsland er et annet forskningsområde som denne gruppen er involvert i. Disse studiene bidrar til økt forståelse for hvordan tidlig ernæring og intervensjoner påvirker barns utvikling og psykiske helse. Forskningsgruppens arbeid har relevans for alle som jobber med barn og unge, om det er innen psykiske helse, somatisk helse, barnehage eller skole.
 

Sentrale forskningstema:

PSYKISK FOLKEHELSE

Prosjekter:
Barn i Bergen

Psykisk helse og skolefungering hos adopterte

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser hos barn og unge- en prospektiv studie

Ungdom, rus og psykisk helse

Skilsmisse og psykisk helse

Kontaktpersoner: Mari Hysing

 

ERNÆRING OG KOGNISJON

Prosjekter:
Biologiske risikofaktorer for barn i lavinntektsland

Sjømat og psykisk helse; Mammas mat & Barnehageprosjektet

Biologiske risikofaktorar for tidleg utvikling hos nord indiske småbarn

Kontaktperson: Ingrid Kvestad

 

SOSIAL ULIKHET OG HELSE

Prosjekter:
Sosial ulikhet, utdanning og psykisk helse (UNGSES)

Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og mental helse hos barn

Kontaktperson: Tormod Bøe

 

PSYKISK HELSE I SKOLEN

Skolefrafall - risiko og beskyttelse

Psykisk helse og skole

Kontaktpersoner: Mari Hysing

 

SØVN

Søvn og psykisk helse hos barn og ungdom

Kontaktperson: Mari Hysing

 

PERFEKSJONISME

Prosjekt perfekt

Kontaktperson: Liv Sand

 

cp: 2019-12-04 11:17:00