Avholdte kurs og seminar ved RKBU Vest

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

2018

Konferanse: Barn utsett for vald og overgrep (medarrangør med FM Hordaland og RVTS Vest)

Erfaringsdag i klinisk bruk av WMCI

Working Model of the Child Interview

Observasjon og tilknytning - med trygghetssirkelen (COS) verktøy

Complex trauma in small children and their families (foreleser Chandra Ghosh Ippen)

2-dagers seminar: Utviklingsstøttende rådgivning og triangulerte samtaler med barn – Stavanger

Working Model of the Child Interview  - WMCI

Barn & Unge kongressen 2018

Fagdag barnevernfaglig veiledning

Observasjon og tilknytning med COS-verktøy

NBO-opplæring

 

2017

ADBB

Seminar om antimobbearbeid

ASQ og ASQ-SE

Chilled

Digital mobbing

Erfaringsdag WMCI

Etterutdanningskurs musikkterapi

FRIENDS-lederopplæring

Video Intervention Therapy (VIT), George Downing

Implementeringsseminar

Kompetanseheving barnevernet

KOR

LIS leger

NBO

Perfeksjonismesaminar

Raising Cooperative Kids (PMTO)

Seminar Kropp, mat og trening - når det sunne blir usunt

Safety, Belonging and Success, Seminar om arbeid med enslige mindreårige flyktninger, Prof. Ravi Kohli

SDQ

Tilknytning og observasjon

Utviklingsstøttende dialoger

WMCI

RKBU konferansen 2017: Barns levekår, hvordan sosiale forskjeller preger barns hverdagsliv.

POLYFON-konferansen, med temaet «Musikkterapi gjennom livet» (samarbeid med GAMUT)

Traumeopplæring i BUP og barnevern (samarbeid med RVTS)

Fagdag om arbeid med enslige mindreårige flyktninger og psykisk helse, i Stavanger

Kurs: Opplæring nyansatte i BUP, 2 dager (avlyst pga. for få deltakere)

Marte Meo (avlyst pga. for få påmeldte)

cp: 2019-12-04 11:17:31