Biologiske risikofaktorer hos barn i lavinntekstland

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Om prosjektet

I lavinntektsland er det estimert at så mange som 200 millioner barn står i risiko for å ikke utvikle seg etter sitt potensial, blant annet på grunn av dårlig ernæring og helse i svangerskapet og i de første leveårene, men også andre risikofaktorer i deres omgivelser.

Les også vår kronikk i Bergens Tidende 10.08.2014: Mange barn trenger mer B12

Forskere ved RKBU Vest er involvert i flere studier i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling:

 

En undersøkelse av forholdet mellom matinntak, ernæringsstatus, matsikkerhet og kognitiv utvikling i Bhaktapur Nepal

Formålet med studien er å øke forståelsen for sammenhengene mellom tidlig matinntak og ernæringsstatus og senere vekst og kognitiv utvikling.

Studien bygger på data fra en tidligere studie i 2007-2009 der en undersøkte matinntak og ernæringsstatus hos 500 mødre og deres spebarn i Bhaktapur Nepal. Etter cirka 5 år, oppsøkte vi cirka 320 av disse barna, målte høyde og vekt og gjennomførte ulike utviklings- og kognitive tester.

Studien er blant annet finansiert gjennom GC Rieberfondene, og er et samarbeid mellom forskere ved Tribhuvan Universitetet i Nepal, Sykehuset Innlandet, Høyskolen i Oslo og Akershus, Harvard School of Public Health og RKBU Vest.

 

Effekten av vitamin B12-tilskudd hos nepalske spedbarn på vekst og utvikling (BeLive)

I en studie som hadde oppstart tidlig i 2015 ser vi på om vitamin B12 påvirker vekst og utvikling hos barn i Nepal i et randomisert, kontrollert studie.

600 underernærte barn i Bhaktapur, Nepal er tilfeldig fordelt i to grupper, der den ene får tilførsel av vitamin B12 i 12 måneder og den andre får plasebo. 

Utvikling vil bli målt både med Bayley 3 og ASQ 3 etter at barna har fått B12 eller plasebo i ett år, og er sammen med vekst hovedutfallet i studien.

I tillegg ser vi på søvnmønster og søvnvansker før og etter intervensjonen, barnets sosiale atferd og tilbaketrekking ved ADBB metoden, aktivitet (actigraf), barnets regulering (vagal tone) og evnen til oppmerksomhet (eye-tracking).

Ernæring er en viktig faktor som kan påvirke barns psykiske helse, søvn og utvikling. Tidligere studier har vist at vitamin B12 er viktig for hjerneutviklingen. Mat fra dyreriket som kjøtt, egg og melk er viktige vitamin B12 kilder. I mange land får ikke kvinner og barn tilstrekkelig tilførsel av vitamin B12 i kostholdet på grunn av religion og fattigdom.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tribhuvan Universitetet i Nepal, Sykehuset Innlandet, Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) ved Senter for Internasjonal Helse Universitetet i Bergen og RKBU Vest.

Prosjektleder: Tor A. Strand, Sykehuset Innlandet og CISMAC.

 

Betydningen av vitamin B12 for hjernens utvikling og kognitive funksjon fra tidlig i livet til skolealder (Vitabeginning)

En oppfølgingsstudie der vi ønsker å øke kunnskapen om langtidseffekter av tidlig vitamin B12 mangel, og beskrive effekten av tidlig tilskudd.

Gjennom et internasjonalt nettverk av forskere fra Tanzania, India, USA og Norge, med ekspertise på barneernæring og kognitiv utvikling følger vi opp barn fra tre tidligere randomiserte kontrollerte studier i Dar es Salaam, Tanzania og Bangalore og New Delhi, India.

I disse studiene har barna fått tilskudd av vitamin B12 eller plasebo tidligere, og formålet med dette prosjektet er å vurdere betydningene av disse tilskuddene for kognitiv funksjon i senere barneår gjennom en grundig kartlegging av intellektuelle evner, kognitive ferdigheter og sosial utvikling.

Prosjektleder: Tor A. Strand, Sykehuset Innlandet og CISMAC. Se også vitabeginning.org

 

Vitamin B12 i graviditeten

I Bhaktapur Nepal vil vi undersøke effekten av vitamin B12 supplement til gravide på spedbarnets utvikling og vekst i et randomisert kontrollert studie.

De gravide vil få vitamin B12 eller plasebo i 12 måneder fra første trimester, og vi vil måle vekst og utvikling hos barna fra fødsel til de er blitt ett år.

Under graviditeten og i de første månedene av livet er spebarnet avhengig av mor for å få tilført tilstrekkelig vitamin B12. Om mor ikke får tilført tilstrekkelig av vitaminet gjennom sitt kosthold står barnet i fare for å få forlite B12.

Se også: cismac.uib.no

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:15:27