RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Introduksjonskurs til Olweusprogrammet mot mobbing (nettforelesninger)

[Olweusprogrammet - skolesider]

I filmene nedenfor finner du seks innspilte forelesninger med tilhørende refleksjonsoppgaver.

Temaene som er omhandlet er:

  1. mobbebegrepet,
  2. hvordan håndtere mobbesaker,
  3. pedagogiske samtalegrupper,
  4. inspeksjon,
  5. klassemøter og
  6. mobberingen

Filmene kan sees i felleskap, eller den enkelte lærer kan se den på egen hånd for så å diskutere refleksjonsoppgavene i kollegafelleskapet.

Vi håper på at skolene vil oppleve dette som et nyttig bidrag i blandt annet arbeidt med opplæring av nytilsatte ved skolen. Læringsstien kan også brukes i andre sammenhenger i arbeidet med programmet.

Vi ønsker å utvikle dette til å omhandle flere tema samt å legge til komponenter som f.eks. en test modul. Vi tar gjerne imot vurderinger og forslag til hvordan dette kan utvikles og benyttes. Lykke til!

Lykke til!

Mobbing

Mobbing

 

Mobbing ­– refleksjonsoppgave

mobbing refleksjonsoppgave

 

Hvordan håndtere mobbesaker
Obs! Denne filmen er ikke endret etter at nytt lovverk pr 2017 ble iverksatt

håndtering mobbesaker

Hvordan håndtere mobbesaker ­– refleksjonsspørsmål

håndtering mobbesaker

 

Pedagogiske samtalegrupper

pedagogiske samtalegrupper

 

Pedagogiske samtalegrupper ­– refleksjonsoppgave

samtalegrupper refleksjonsoppgave

 

 

Inspeksjon

inspeksjon

 

Inspeksjon ­– refleksjonsoppgave

inspeksjon refleksjon

 

 

Klassemøter

klassemøter

 

Klassemøter ­– refleksjonsoppgave

klassemøter refleksjonsoppgave

 

 

 Mobberingen

mobberingen

 

Mobberingen ­– refleksjonsoppgave

mobberingen refleksjonsoppgave

 

cp: 2019-09-23 17:17:14