RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Kurs og videreutdanninger ved RKBU Vest

Etter- og videreutdanninger:

Kontaktperson for videreutdanningene ved RKBU Vest: Eva Schaathun

Logg inn i IKT-plattformen Moodle

Kurs

Working Model of the Child Interview (WMCI)

Marte Meo veiledning

Opplæring i The Alarm Distress Baby Scale (ADBB)
Bestem tid og sted selv! Ta kontakt med Hanne Cecilie Braarud for en videre avtale: hanne.braarud@uni.no


Nærundervisningsmidler

Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres. RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Les mer om nærundervisningsmidler.

cp: 2017-07-24 18:16:10