RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Kurs og videreutdanninger ved RKBU Vest

Etter- og videreutdanninger:


Kontaktperson for videreutdanningene: Eva Schaathun

Logg inn i IKT-plattformen Moodle


Kurs

30. januar- 15. november 2018: Utviklingsstøttende rådgiving og triangulerte samtaler med barn

29. - 30. oktober 2018: Barneorientert familieterapi - seminar/workshop med Jim Wilson

30.-31. oktober 2018: Konferanse om barn utsett for vald og overgrep

22. november: POLYFON-konferansen: Musikkterapi og samhandling

18. februar 2018 - 15. januar 2020: Utviklingsstøttende rådgivning og triangulerte samtaler med barn

11. - 12. mars 2019: Systemisk familieterapi: Dialogbasert arbeid med barn, unge og familier

28. - 29. mars 2019: Narrative tilnærminger i arbeid med barn, unge og familier

25. - 26. april 2019: Bruk av KOR i arbeid med barn, unge og voksne i nære relasjoner

Avsluttede kurs og seminar ved RKBU Vest


Nærundervisningsmidler

Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres. RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Les mer om nærundervisningsmidler.

cp: 2018-11-18 11:16:05