RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Kurs og videreutdanninger ved RKBU Vest

Etter- og videreutdanninger:


Kontaktperson for videreutdanningene: Eva Schaathun

Logg inn i IKT-plattformen Moodle


Kurs

18. februar 2018 - 15. januar 2020: Ettårig utdanning i utviklingsstøttende rådgivning og triangulerte samtaler med barn

27. - 28. august 2019: Kurs i DC 0-5

16. - 17. september og 23. oktober 2019: WMCI STORD 

18. - 19. september 2019: Tilknytning og samspill - med COS som verktøy

25. september 2019: ASEBA - Bergen

23. oktober 2019: Markus har kniv i ranselen 

5. november 2019 og 7. januar 2020: Crowell-prosedyren

20. november 2019: ASEBA - Stavanger

4. - 5. desember 2019: Vær med meg

4. - 5. februar og 17. mars 2020: WMCI - Bergen

Avsluttede kurs og seminar ved RKBU Vest


Nærundervisningsmidler

Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres. RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Les mer om nærundervisningsmidler.

cp: 2019-12-04 11:15:59