Lavterskeltiltak for unge med angst: en implementeringsstudie

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Om prosjektet

Lavterskeltiltak for unge med angst: en implementeringsstudie er en del av LIST-studien (Low-intensity Versus Standard CBT for Anxious Youth study).

Målet med implementeringsstudien er å identifisere faktorer som bidrar til at evidensbaserte lavterskeltiltak for unge med angst gir positive resultater. Dette kan bidra til at evidensbaserte tiltak kan spres uten at kvaliteten i gjennomføringen svekkes.  Kvalitative og kvantitative metoder blir brukt.

Delmål

  1. Undersøke hvilke faktorer som bidrar til høy grad av implementeringskvalitet, gjennom å identifisere faktorer som gruppeledere for tiltakene, samt skole- og helsetjensteneledere vurderer som viktige for rekruttering og gjennomføring av lavterskeltiltak.
  2. Sammenligne ungdommer som deltar i lavterskeltiltak med ungdom med angstlidelser henvist til spesialisthelsetjenesten, for å undersøke om man når målgruppen for lavterskeltiltak gjennom nåværende rekrutteringsmetoder og inklusjonskriterier.
  3. Se på sammenhengen mellom etterlevelse og kompetanse i gjennomføringen, og undersøke hvilken sammenheng dette har med utfall hos deltakerne.

Om LIST-studien
I LIST-studien testes effekten av to gruppetiltak ved 18 skoler, i tre fylker i Norge. Trettito helsesøstre og kommunepsykologer er gruppeledere. Gruppene ble holdt fra august 2014 og ut 2016. De 310 deltakerne følges i ett år etter avsluttet gruppe.

Eksterne prosjektdeltakere
Biveileder Terje Ogden, Atferdssenteret, Universitetet i Oslo
Biveileder Terje Manger, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Trykk på bilde for å få det større

 

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Se alle personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:16:56