RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Metodiske tips og idéer

Her finner dere tips og ideer utviklet av Olweusprogrammet eller av lærere og instruktørene på skolene våre. Vi håper og ønsker at dere finner inspirasjon og materiell her som dere kan bruke. Vi vil presisere viktigheten av at dere ved bruk av dette er tydelig på hvem som har produsert produktet.

Olweusprogrammet

Pedagogiske samtalegrupper

Klassemøte

 

Samarbeid med foreldre

Digital mobbing

Mobbing og psykisk helse

 

Temadager/kampanjer

Mobbing og sosialt ansvar

Lokale idéer og initiativ

Internasjonalt samarbeid

 

 

 

 

 

 

 

cp: 2019-11-20 15:16:50