Psykisk helse og skolefungering hos adopterte

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Prosjektresultater

Adoptert ungdom har mer psykiske vansker

En ny studie viser at internasjonalt adoptert ungdom i Norge rapporterer høyere forekomst av psykiske helsevansker enn ikke-adoptert ungdom, samtidig som de viser samme nivå av beskyttende faktorer (resiliens).

Les hele saken.

Om prosjektet

Fra tidligere forskning vet vi at adopterte ungdommer stort sett har god psykisk helse og selvtillit.

Men vi vet også at adopterte som gruppe har litt større risiko for å utvikle psykiske problemer enn jevnaldrende, som ikke er adoptert. Vi vet lite om årsakene til hvorfor det er slik. Vi vet heller ikke mye om hva det er som bidrar til at så mange klarer seg fint, selv om de har hatt en vanskelig start i livet.

Målet er at studien gir oss kunnskap om hva adopterte trenger for å få en positiv utvikling. Dette er nyttig kunnskap for adoptivforeldre. Studien kan også gi oss kunnskap om hva man kan gjøre for å forebygge psykiske problemer hos adopterte.

Hør også podcast der Kristin Gärtner Askeland blir intervjuet om psykiske vansker hos ikke-adopterte sammenlignet med internasjonalt adopterte ungdommer (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK Vest) og Rådet for taushetsplikt og forskning, Justis og beredskapsdepartementet. Det Sentrale adopsjonsregistret eies og administreres av barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og inneholder informasjon om alle adopsjoner foretatt i Norge etter 1917.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for prosjektet, som er et samarbeid med Uni Research Helse.


Gjennomføring av prosjektet

Informasjon fra ung@hordaland-studien er sammenstilt med opplysninger fra det Sentrale adopsjonsregisteret, slik at svar fra adopterte ungdommer kan sammenliknes med svar fra resten av deltakerne i undersøkelsen.  Navn og alle andre opplysninger som kan identifisere personer er fjernet slik at vi ikke kan vite hvem som har svart hva, og hvem som eventuelt er adoptert. Det er Folkehelseinstituttet som er ansvarlig for prosjektet.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2017-06-25 17:15:27