RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Skolesider

Her legger vi ut kurs, fagdager og annen informasjon til skoler som benytter Olweusprogrammet. Ta kontakt på tlf  eller epostadresse Olweusprogrammet@uni.no hvis det er noe du savner eller om du lurer på noe!


AKTUELT

Høstens fagdag i Bergen onsdag 23.okotber med tittelen "Markus har kniv i ranselen" er nå klar for påmelding


Presentasjoner fra

Postkonferanse 27.april 2018:Hvordan forstå og veilede barn og unge som mobber andre?

Mobbingens psykologi og tiltaksprinsipper - Professor Erling Roland Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger

Et evolusjonspsykologisk blikk på barn og unge som mobber andre - Førsteamanuensis Mons Bendixen ved Psykologisk institutt ved NTNU Trondheim

Barnesamtalen - Den dialogiske samtalemetoden - Barnevernspedagog May Kristin Lindland ved Bjerke barneverntjeneste


Presentasjoner fra nettverkssamlingen 18. oktober 2017, Gardemoen: 
Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Hvorfor får ofte ikke barn som har vært utsatt for mobbing den oppfølgingen de trenger? – Hilde Slåtten, forsker RKBU Vest

Hva gjør at noen barn som har vært utsatt for mobbing klarer seg bra, mens andre ikke klarer seg like bra? – Kyrre Breivik, forsker RKBU Vest

Hva kan lærere bidra med når elever sliter med ettervirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing? – Gjertrud Ekerhovd, kommunepsykolog i Fjell kommune


Oppfølging av utsatte for mobbing

Å bli mobbet har sammenheng med et bredt spekter av psykiske vansker

Mobbebegrepet artikkel fra Aftenposten publisert 28.02.2016

Moss best i Østfold Moss avis 2.03.2016

Personalveileder

Olweusprogrammet System for Kvalitetssikring

Spørreundersøkelsen

Filmer

Introduksjonskurs til Olweusprogrammet (nettforelesninger)

Artikler og fagstoff

Metodiske tips og idéer

 

 

 

 

 

cp: 2019-12-04 11:16:13