Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Om prosjektet

Målet med studiet er å få mer kunnskap om tjenestebruk, opplevelsen av kontakten med tjenestene, og livskvalitet blant unge i fosterhjem.

Vi vet lite om hvilke tjenester ungdommer i fosterhjem er i kontakt med, og hvordan de opplever kontakten med hjelpetjenestene. Kunnskap om bruk og erfaring med hjelpetjenestene vil bidra med viktig informasjon for tjenesteutvikling i tråd med unges behov.

For å kunne hjelpe flere unge i fosterhjem til å ha det bra i hverdagen sin, trenger vi mer kunnskap om hva som kjennetegner de ungdommene det går bra med.

I dette studiet bruker vi informasjon fra Ung i fosterhjem som er en oppfølgingsstudie om fosterbarns psykiske helse, tjenestebruk og livskvalitet. Både fosterforeldre og de unge selv har svart på undersøkelsen.

Vi undersøker:

  • om unge i fosterhjem mottar de tjenestene de har behov for –  og hva som kjennetegner fosterfamiliene som mottar hjelpetjenester.
  • hvordan ungdommene og fosterforeldrene opplever tjenestekontakten – og hvordan ungdommer og fosterforeldre opplever samarbeidet med hjelpere, brukermedvirkning, samarbeid mellom tjenester, og om tiltakene de mottar oppleves som nyttige.
  • hvordan unge i fosterhjem vurderer egen livskvalitet – og hva som kjennetegner de ungdommene det går bra med.

Her er en kortfilm om noen av temaene vi håper å finne ut mer om i studien:

Hjelperne from Uni Research on Vimeo.

Studiet inngår i Marit Larsens PhD. prosjekt og er finansiert av Extrastiftelsen.

Samarbeidspartnere er Ragnhild Bjørknes ved det psykologiske fakultet, UIB, og Trine Myrvold, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, HiOA.

I tillegg samarbeider vi med Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for Barnevernsbarn.

Se nettsiden til hovedprosjektet for beskrivelse av bakgrunn for studien og informasjon om deltagere og datainsamling.

cp: 2019-12-04 11:17:37