Ung i fosterhjem

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Om prosjektet

Fosterbarns psykiske helse, en oppfølgingsstudie over fem år

Barn som bor i fosterhjem har ofte opplevd belastninger som kan ha en uheldig innvirkning på deres utvikling og helse. Selv om tidlige belastninger øker risikoen for psykiske vansker, trenger det ikke være slik.

Målet for dette forskningsprosjektet er å undersøke hvordan det går med fosterbarn fra barndom til ungdomsår, og hva som fremmer psykisk helse og livskvalitet i deres dagligliv. Studien vil gi kunnskap om hvordan det går over tid med barn som har hatt en vanskelig start på livet, og siden får trygge rammer rundt seg.

Forskningsprosjektet varer fra 2016-2020, og finansieres av Norges Forskningsråd og Uni Research Helse.

Vi undersøker

  • hva som påvirker stabilitet og endring i psykisk helse fra barndom til ungdomstid
  • hvilke faktorer som fører til positiv utvikling og livskvalitet hos ungdom i fosterhjem
  • hva slags tjenestetilbud barna og fosterfamiliene mottar
  • om hjelpen oppleves nyttig og tilpasset deres behov

Studien omfatter fosterbarn mellom 11-17 år bosatt i Sør- og Øst-Norge. Datainnsamlingen ble fullført i april 2017. Over tre hundre ungdommer deltok selv, i tillegg til at det er hentet inn data fra fosterforeldrene til 330 ungdommer.

Siden prosjektoppstart har et internasjonalt team av forskere utarbeidet et nytt kartleggingsskjema (CAPA RAD International) egnet til å fange opp tilknytningsskader hos ungdom. Marit Larsen er ansatt som stipendiat i prosjektet med midler fra Extrastiftelsen. Foreløpige resultater er formidlet i symposier på internasjonale konferanser og i nasjonale fora.

Denne kunnskapen vil ha betydning for videreutviklingen av hjelpetilbud til barna og familiene etter fosterhjemsplassering. Det er svært viktig å få kartlagt barnas opplevelse av sin tilværelse, slik at tjenestetilbudet baseres på kunnskap om fosterbarns behov.

Prosjektet er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest (REK Vest), og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Bygger på en tidligere studie

I 2011 undersøkte vi den psykiske helsen til fosterbarna mens de var  mellom 6 og 12 år. Fosterforeldre og lærere var den gangen med i prosjektet.

Resultater fra 2011 viser at ett av to fosterbarn strevde med psykiske lidelser. I den nye studien følger vi opp disse fosterbarna for å se hvordan det har gått med dem i ungdomstiden.

cp: 2019-12-04 11:16:55