Videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse (2019 - 2021)

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Studiet er på deltid over 2 år og skal gi deltakerne teoretisk kunnskap og kliniske ferdigheter om de første leveårenes betydning for den senere utviklingen, samt kunnskap om normalutvikling, risikofaktorer og skjevutvikling. Studiet vektlegger trening i metoder for diagnostikk og utredning i arbeid med sped- og småbarn, samt å øke terapeutiske ferdigheter i møtet med sped- og småbarn og deres familier. Hovedfokuset er på samspill- og relasjonsorienterte tilnærminger.

Målgruppe
Studiet er flerfaglig og tverretatlig og kan søkes av fagfolk som jobber i barnevernet, barnehager, familiesenter, helsestasjoner, jordmor, PPT, barneavdelinger, barselavdelinger,  BUP, familievernkontor eller krisesenter. Søkere må dokumentere minimum bachelorgrad i helse-, sosialfag eller pedagogisk utdanning fra høyskole/universitet. Søkere må arbeide med sped- og småbarn i minst 50 % stilling i løpet av studietiden.

Opptaksgrunnlag
Søkeren må ha jobbet minimum et år med førskolebarn og må legge frem skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at det tilrettelegges for å kunne jobbe i minst 50 % stilling med sped- og småbarn og deres foreldre, og at det innvilges permisjon til å gjennomføre studiet. Undervisningen som er direkte knyttet til ferdigheter er obligatoriske. Flere av de teoretiske forelesningene er ikke obligatoriske, men studentene anbefales å følge dem.

Samlingene                                                                                                                 
Undervisningen foregår i RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114 i Bergen, og består av 2- og 3-dagers samlinger. De første to dagene er det undervisning og den tredje dagen er det klinisk veiledning. Refleksjonsseminarene i spedbarnsobservasjon skjer utenom disse tidene.   

NB: Studiet er uten studiepoeng!
For mer informasjon om studiet - klikk her


Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

Praktisk informasjon

Studieplan

Tid: Studie starter i august 2019 og avsluttes i juni 2021.
Samlingene 1. semester:
29.08. og 30.08. 2019
23.09. og 24.09. 2019
21.10. til 23.10. 2019
18.11. til 20.11. 2019
09.12. til 11.12. 2019

Sted:
Undervisningen vil foregå i RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114.

Deltakeravgift:
Selve studiet er gratis, men den enkelte kandidat må selv betale for veiledning eller søke støtte gjennomm sin arbeidsgiver.

Søknadsfrist:
15. mai, klikk her for å søke

Studieleder:
Psykologspesialist Arnold Goksøyr.

Kontakt:
Arnold Goksøyr: agok@norceresearch.no/arnold.mikal.goksoyr@hvl.no, tlf. 913 99 425
Eva Schaathun: evsc@norceresearch.no, tlf. 56 10 72 76
 

cp: 2019-04-26 09:17:18