Vokser barna søvnvanskene av seg?

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Søvnvansker er vanlig hos barn og ungdom, men frem til nå har vi visst lite om utviklingen av slike plager over tid fra tidlig skolealder til ungdomsalder. I en ny studie publisert i Journal of Sleep Research har forskere nå fulgt barn fra de var fra de begynte i barneskolen og frem til de er i videregående skole. Foto:Colourbox

En tredjedel av barna som hadde søvnvansker når de var 7-9 år hadde fremdeles søvnvansker på videregående skole. Tilsvarende  var barna som hadde den relativt sett korteste søvnlengden i tidlig skolealder som fremdeles hadde kort søvnlengde da de var 16-19 år gamle. For barna som hadde søvnvansker både ved 7-9 og ved neste kartlegging når de var mellom 11 og 13, var det fordoblet risiko for at de hadde insomni i ungdomstiden. 

I tillegg til en høy grad av kronisitet av søvnvansker, fant forskerne også en sterk økning av sønvansker over tid. I alderen 7-9 år rapporterte 8,5% av foreldrene om søvnvansker hos barna sine, og mens nivået holdt seg relativt stabilt på 12,7% da barna var 11-13 år, rapporterte hele en tredjedel av ungdommene at de hadde søvnvansker da de var 16-19 år.  Gutter har noe mer søvnvansker enn jenter i de yngre aldersgruppene, mens jenter har klart mest  søvnvansker i ungdomstiden.

Resultatene viser at selv om mange barn vokser av seg søvnvanskene, så vil en stor andel fortsett streve med søvn opp på videregående skole. For foreldre og helsepersonell kan dette bety at man bør være oppmerksom på søvnvansker, spesielt om de vedvarer over tid. Oppfølging og hjelp til barn som strever med søvn kan  være nødvendig for bidra til å gi dem god og tilstrekkelig søvn. 

Artikkelen er et samarbeid mellom Uni Research Helse, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen og University of California, Berkeley.

"1 av 3 barn som sliter med søvn får kroniske søvnproblemer seinere" Les hele saken i Dagbladet.

cp: 2019-10-14 10:16:25