Norfunk - prosjektet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: fra 16.10.08

Om prosjektet

Vil selvrapportert funksjonsevne, arbeidsbeskrivelse, subjektive helseplager og smerterelatert frykt gi et klinisk og prediktivt bidrag for tilbakeføring til arbeid hos langtidssykmeldte individer, etter arbeidsrettet rehabilitering?

I dette prosjektet ønsker vi å teste ut 4 standardiserte spørreskjemaer som kartlegger funksjonsevne og helseplager relatert til jobb. Disse skjemaene er:

 • Norsk funksjonsskjema (Norfunk) og Arbeidsbeskrivelse
 • Helseproblemer siste 30 døgn (SHC)
 • Smerte, fysisk aktivitet og jobb (FABQ)

Noen problemstillinger som ønskes besvart:

 • Hvordan kan disse fire skjemaene brukes slik at innsamlet informasjonen kan nyttes i klinisk arbeidet?
 • Predikerer skjemaene tilbakegang til arbeid etter rehabilitering?
 • Fanger skjemaene opp endring?

Dette er en multisenterstudie der flere institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering deltar, disse er:

 • Attføringssenteret i Rauland
 • Hernes Institutt
 • Muritunet
 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • Bakke opptreningssenter
 • Hauglandsenteret
 • Catosenteret
 • Hokksund kurbad
 • Den islandske rehabiliteringsinstitusjonen Reykjalundur deltar også i prosjektet

Prosjektmedarbeidere:

 • Irene Øyeflaten
 • Jon Opsahl
 • Hege R. Eriksen
 • Tore Norendal Braathen
 • Stein Atle Lie
 • Søren Brage
 • Camilla M. Ihlebæk
 • Kyrre Breivik

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenteret for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland (AIR) og Uni Research Helse.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter

Personer

cp: 2019-12-04 11:16:44