Om Stress, helse og rehabilitering

Stress, helse og rehabilitering [Uni Research Helse]

Forskningsgruppen Stress, helse og rehabilitering er koordinert av Silje E. Reme og Torill H. Tveito.

Hovedforskningsområder:

 • Stress
 • Subjektive helseplager

Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og adferdsmessig beredskap.

Individets tolkning og mestring av en situasjon ligger til grunn for stressreaksjon som er en normal reaksjon. Den betraktes ikke som farlig, men snarere nødvendig.

Subjektive helseplager er vanlige helseplager som de fleste av oss opplever å ha fra tid til annen. Der er ingen objektive somatiske funn.

De hyppigst rapporterte plagene er:

 • muskelsmerter
 • tretthet
 • humør forstyrrelse

Overgangen fra vanlige helseplager til høy grad av subjektive helseplager er dårlig forstått, men kan føre til tilbaketrekking fra arbeid og sosialt liv og kan i verste fall føre til uførhet. 

Hovedbasisen for vår forskning er en generell stress teori (CATS, Cognitive Activation Theory of Stress). Den er utviklet fra empiriske data fra menneske- og dyrestudier.

Finansiering:

Finansiering er mottatt fra:

 • Norges forskningsrå
 • Helse og rehabilitering
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Arbeid og velferdsdirektoratet
 • Helse Vest
 • Helse SørØst
 • StatoilHydro
 • GC Rieber fondene
 • Kysthospitalet i Stavern
 • Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, Attføringssenteret i Rauland
cp: 2019-12-04 11:16:31