Ryggstudien CINS

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: 01.02.08 - 30.09.11

Prosjektresultater

Brief Intervention

I en randomisert kontrollert studie ble 637 langtidssykmeldte pasienter med korsryggsmerter valgt ut til å få enten Brief Intervention, Brief Intevention sammen med kognitiv atferdsterapi, Brief Intervention sammen med kosttilskudd i form av selolje, Brief Intervention sammen med kosttilskudd i form av soyaolje.

Resultatet viser at Brief intervention var et effektivt tiltak. Hele 60% av de deltakerne som fikk Brief Intervention i form av en kort behandling av spesialist i fysikalsk medisin og oppfølging av fysioterapeut var tilbake i jobb et år senere. 

Hverken kognitiv atferdsterapi eller selolje ga noen tilleggseffekter med tanke på sykefraværet.

Resultatene er publisert i 2016 i Spine 41(20), 1557-1564.

Smerte og utmattelse

Utmattelse er utbredt blant sykmeldte ryggpasienter. Kvinner rapporterer gjennomgående om mer utmattelse enn menn. Studien fulgte 569 pasienter som alle i utgangspunktet var sykmeldt i to til ti måneder for ryggplager. Ryggpasientene som var utmattet hadde også mer smerter, mer depressive symptomer og større funksjonsbegrensninger enn dem som ikke slet med utmattelse. De som rapporterte om omfattende utmattelse fungerte gjennomgående dårligere i jobb og hverdagsliv også etter ett år.

Om prosjektet

I Ryggstudien CINS ble effekten av ulike behandlinger for langvarige ryggplager undersøkt. Studien er nå avsluttet. Gjennomføringen av studien er beskrevet i protokollen som er publisert i BMC Musculoskeletal Disorders (2011).

Prosjektmedarbeidere

Hege R. Eriksen, prosjektleder, Uni Research Helse

Anette Harris, Uni Research Helse

Nina Konglevoll, Uni Research Helse

Stein Atle Lie, Uni Research Helse

Silje Endresen Reme, Uni Research Helse

Torill Tveito, Uni Research Helse

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler