Map LA - kartlegging av læringsanalyse

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Teknologi for praksis) periode: fra 01.06.16

Om prosjektet

T4P gjennomfører prosjektet Map LA (Kartlegging av læringsanalyse) i samarbeid med SLATE på UiB. Map LA kartlegger mulighetene og utfordringene i bruk av og forskning på læringsanalyse i Norge. I tillegg til Barbara Wasson og Jo Wake, er Nina Morlandstø fra SLATE prosjektleder, og Khoa Pham programmerer. Prosjektet består av to hovedaktiviteter:

1. Map LA gjennomfører intervjuer med et bredt spekter av interessenter fra akademia, næringsliv, utdanningssektoren og det offentlige, for å få deres beskrivelser av visjoner for læringsanalyse, og kritiske refleksjoner over bruk av læringsanalyse i en norsk kontest. Dette arbeidet skal resultere i en rapport.

 

2. Map LA har utviklet en digital, dynamisk oversikt over feltet læringsanalyse i Norge. Oversikten inkluderer personer, organisasjoner, publikasjoner, aktiviteter/prosjekter, applikasjoner og utdanningsdatakilder. Systemet modellerer informasjonen som et dynamisk tankekart, lister eller grafer. Det er åpent for bruk av alle som har interesse i læringsanalyse, og er ment å koble sammen mennesker som er aktive innfor feltet.

 

URL: lap.app.uib.no

Personer

cp: 2019-12-04 11:15:16