4th Nordic Conference on Climate Change Adaptation

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima periode: 29.08.16 - 31.08.16

Prosjektresultater

Bekkalokk bryggen foto Skjalg Ekeland_BA Den 4. Nordiske klimatilpasningskonferansen i Bergen 29.-31 august 2016 samlet 230 deltakere fra forskning, lokale, regionale og sentrale myndigheter, næringsliv og forskningsfinansierende institusjoner.

Konferansen hadde fått undertittelen «From Research to Actions and Transformation” og hadde ca 100 presentasjoner fordelt på 9 faglige sesjoner og 4 side sessions. Konferansen var den fjerde i rekken og ble for første gang arrangert i Norge med Uni Research og Bjerknessenteret som arrangør.

Klimatilpasning er et sentralt element i nasjonale strategier i de nordiske landene. Ettersom tilpasningen må skje lokalt, er det mange aspekter som er like mellom de nordiske landene og i Nord-Europa forøvrig. Den brede nordiske deltakelsen på konferansen underbygger dette poenget og viser at en nordisk konferanse er en viktig arena for å utveksle erfaringer og legge grunnlaget for nærmere samarbeid.  

For mer informasjon henviser vi til konferansens hjemmesider http://nordicadaptation2016.net/.

Om prosjektet

Den 4. Nordiske klimatilpasningskonferansen i Bergen 29.-31 august 2016 samlet 230 deltakere fra forskning, lokale, regionale og sentrale myndigheter, næringsliv og forskningsfinansierende institusjoner.

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:16:31