Havforsuring av norske farvann

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Biogeokjemi) periode: 01.01.13 - 31.12.16

Om prosjektet

Havforsuring skyldes økt CO2-innhold i atmosfæren. Mye av de menneskeskapte CO2-utslippene har blitt tatt opp av havet. Dette har dempet den globale oppvarmingen, men ulempen er at opptaket gjør sjøvannet surere. Dette kan gi store konsekvenser for livet i havet. Siden den industrielle revolusjonen startet har havoverflaten blitt ca 30 prosent surere, og forsuringen går stadig raskere.

Havforsuring er en ganske nyoppdaget problemstilling, og denne typen overvåkning er derfor også ny. I første omgang er det derfor viktig å finne ut mer om hvordan tilstanden er i norske havområder, både hvor store de naturlige svingningene er, men også hvor fort havet blir surere på grunn av menneskeskapte CO2-utslipp.

Når havet blir surere blir mindre kalk tilgjengelig. Dette gir problemer for dyr og planter som er avhengige av kalk for å bygge skall eller skjelett. Mangel på kalk gjør at skjelett og skall kan svekkes. I verste fall kan noen arter dø ut. Både planktonarter, reker, hummer, skjell, sjøstjerner og koraller er utsatt.

Fordi vi vet for lite om hvilke organismer som er mest sårbare for forsuring, har vi foreløpig ikke startet med å overvåke biologiske effekter av forsuring. Men det pågår nå et arbeid for å finne fram til hvilke organismer det er lurt å overvåke for å følge med på biologiske effekter. Dagens overvåkning kan hjelpe oss å finne ut hvor det er størst risiko for at det oppstår effekter, og hvor vi bør overvåke effekter i fremtiden.

Les mer på www.miljodirektoratet.no

 

Personer

cp: 2019-08-19 03:15:24