Hav-havis-atmosfære fjernvirkninger mellom Sørishavet og Nord-Atlanteren i Holocen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Globale klimasystemer, klimafølsomhet og klima spådommer) periode: 01.04.16 - 31.12.20

Om prosjektet

Norsk-indisk forskningsprosjekt OCTEL forsker på klima og interaksjoner mellom vannmasser, havis og atmosfære i Sørishavet og den nordlige Nord-Atlanteren og fjernvirkninger mellom sørlige og nordlige halvkule i løpet av siste 11 700 år (Holocen). Det vil være et spesielt fokus på de siste 2 000 år.

Det første målet for prosjektet er å forbedre forståelsen av variabilitet i havoverflatetemperaturer og havis i Sørishavet og Nord-Atlanteren for de siste 10 000 årene. For dette gjør vi nå diatomeer analyser fra marine sedimentkjerner fra Sørishavet og Svalbard, og produserer kvantitative rekonstruksjoner av havoverflatetemperaturer og havis ved hjelp av statistiske transferfunksjoner.

På Sørishavet, vi har lyktes godt med analysene fra den marine sedimentkjernen tatt fra Conrad Rise. Også den første rekonstruksjonen av havoverflatetemperaturer for de siste 4000 årene er ferdig. De første resultatene indikerer relativt stabile havtemperaturer, men også flere kalde klimahendelser. Det ser ut som at atmosfæriske mønstre kan ha forårsaket noen av disse kalde hendelsene, og også kulde over Antarktis på samme tid. I inter-hemisfære skalaen er det mulig at den kaldeste hendelsen i vårt studieområde ble forårsaket av den styrket atlantiske havsirkulasjonen.

På Svalbard, vi har analysert diatomeer fra to sedimentkjerner tatt fra Kongsfjorden og Krossfjorden. De første resultatene fra kjernen fra Kongsfjorden representerer tidsintervallet i 500-250 år siden. Dette tidsintervallet representerer såkalte "Little Ice Age", som var en kald klimatperiode på den nordlige halvkule. Våre resultater viser at havet var litt kaldere og havisforholdene var hardere enn i dag, men likevel smeltet havis om sommeren også i denne kalde klimaperioden.

Vi fortsetter analyser fra Sørishavet og Svalbard. Neste, vi vil (2) analysere forholdet mellom marine og atmosfære variasjoner (observert i marine sedimentkjerner og iskjernedata) fra sørlige og nordlige halvkule, (3) vurderer eksistensen og omfanget av fjernvirkninger mellom Sørishavet og Nord-Atlanteren på forskjellige tidsskalaer, (4) modellerer dynamikken i havet-havis-atmosfæresystemet og fjernvirkninger i Atlanterhavet, (5) informerer beslutningstakere og allmennheten av prosjektets resultater på effekten av regionale klimaendringer til globale klimaendringer gjennom fjernvirkninger.

Prosjektet skal øke kunnskapen om hvordan havet-havis-atmosfæresystemer i nordlige og sørlige halvkule er koblet sammen på ulike tidsskalaer. Denne nye kunnskapen vil forbedre de globale klimamodellene og gir muligheter for mer presise klimaprognoser for fremtiden, som vil være nyttig for samfunnets tilpassingsstrategier.

cp: 2019-12-04 11:16:35