SOLENA - Solar effects on natural climate variability in the North Atlantic and Arctic

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Klimadynamikk, Globale klimasystemer, klimafølsomhet og klima spådommer)

Om prosjektet

Selv om det er sterke bevis for at globale klimaendringer i hovedsak skyldes økt utslipp av klimagasser, er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til bidragene fra naturlige klimavariasjoner. Sistnevnte inkluderer solens 11-årige syklus som kan påvirke temperaturen regionalt, selv uten å påvirke den globale gjennomsnittstemperaturen. Spesielt tyder nyere studier på at sirkulasjonsmønstre i atmosfæren om vinteren, som den nordatlantiske oscillasjonen (NAO), kan være sterkt modulert av solsyklusen. NAO er det dominerende værmønsteret over Atlanterhavet og Europa. En bedre forståelse av de styrende mekanismene og mulig forutsigbarhet av NAO og lignende værmønstre vil derfor være særdeles viktig, ikke bare fra et vitenskapelig ståsted, men også sett i lys av europeisk økonomi og andre samfunnsmessige behov.

SOLENA skal bruke en ny generasjon av koblede hav og atmosfære klimamodeller som inkluderer relevant kjemi også i den midlere atmosfæren (50-100 km). En tverrfaglig gruppe vil i fellesskap jobbe for å forstå hvordan solens variasjon av både lys og partikler kan påvirke de regionale temperaturene på års, tiårs og hundreårs tidsskalaer ved hjelp av et felles modellrammeverk. SOLENA vil ha et spesielt fokus på samspillet mellom atmosfæren og havet. Prosjektet vil også undersøke klimavariasjoner knyttet til særdeles svake perioder av solsyklusen. Ny innsikt i solens rolle i klimasystemet vil i tillegg til å forbedre de dekadiske klimaprediksjonene for Nord-Europa, Nord-Atlanteren og Arktis, også være relevant for forståelsen av fjernvirkninger med tropiske bredder og Stillehavsområde

cp: 2019-12-04 11:16:32