EPOCASA - Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Arctic

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Klimadynamikk) periode: 01.01.14 - 31.12.17

Om prosjektet

Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Arctic
 

Et fireårig prosjekt 2014 - 2018, finansiert av Norges Forskningsråd

Figuren viser unormale tilstander i Nordatlanteren, med unormal varme i 1961 og kulde i 1997. Dette gjelder for de øvre vannlagene, fra 0-400 meter i snitt. Data er hentet fra ICES og PINRO (Mork et al., 2014)

Noel Keenlyside, professor i meteorologi ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret er koordinator for EPOCASA.  Gjennom dette prosjektet tar forskarane mål av seg å utvikle varsling over lang tidsskala, samanlikna med dei kortare vêrvarslingane. Forskninga fokuserer på Nordatlanteren, Noreg og Arktis, og kan bane veg for operasjonelle varslingar på sesong- til tiårig skala. Dette kan igjen ha stor samfunnsnyttig og økonomisk verdi.

EPOCASA- flyer 

Konsortium: 6 partnere fra Bergen og Oslo

Prosjektpartnere og Deltakere:

1. Universitet I Bergen (UiB, Bergen): N. Keenlyside (koordinator), C. Li, T. Eldevik, T. Furevik, M. Årthun, B. Pfeil, Mao-Lin Sen

2. Havforskningsinstituttet (IMR, Bergen): Ø. Skagseth (co-coordinator), A.B. Sandø, K.A. Mork

3. Norsk Institutt for Luftforskning (NILU, Kjeller): Y. Orsolini

4. Nansensenteret (NERSC, Bergen): F. Counillon, H. R. Langehaug, L. Bertino, Y. Gao, Yigou Wang

5. Uni Research AS (UNIRES, Bergen): I. Bethke, T. Toniazzo, M. Bentsen

6. Universitet I Oslo (UiO, Oslo): R. Senan, F. Stordal

 

Fra oppstarten i januar 2014 

Frå kick-off møtet for EPOCASA 30. januar: Frå venstre Yonqi Gao, Anne Britt Sandø, Mao-Lin Shen, Francois Counillon, Mats Bentsen, Noel Keenlyside, Tor Eldevik, Mahaut de Vareilles (assistant manager), Øystein Skagseth, Camille Li, Kjell Arne Mork, Ingo Bethke, Yvan Orsolini, Retish Senan, Thomas Toniazzo, Marius Årthun, Frode Stordal. Foto: Kjartan Mæstad, Havforskningsinstituttet

Utviklar modell for klimavarsling
I prosjektet samarbeider difor ekspertar innan meteorology, hav- og klimaforsking med ekspertar på dataassimilering. Dette representerer eit nytt samarbeid i Noreg.   
– Me nyttar ei innovativ tilnærming til avansert dataassimilering, det vil seie korleis observasjonar inkluderast i varslingssystemet og i vurderinga av konkrete varsel, seier Keenlyside.
Prosjektet bygger vidare på ei tidlegare strategisk satsing ved Bjerknessenteret, der ein nyleg har kopla dagens versjon av jordsystemmodellen NorESM – den norske klimamodellen som inngår i den siste rapporten frå FNs klimapanel - med ein avansert dataassimileringsmetode utvikla ved Nansensenteret.

– Dette er no utvisa til eit nasjonalt samarbeid for å realisere eit norsk varslingssystem for klima, seier Noel Keenlyside.

Les mer: http://www.bjerknes.uib.no/prosjekt/epocasa

 

cp: 2018-10-21 16:16:39