NORTH - NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Klimadynamikk) periode: 01.01.14 - 31.12.17

Om prosjektet

Den atlantiske termohaline sirkulasjonen kan sies å være Golfstrømmens drivkraft, som en pumpe i den store globale havsirkulasjonen. Når Golfstrømmens forlengelse mot nord driver oppover langs vår kyst, avgir vannet varme til omgivelsene. Det blir avkjølt og tyngre. I De nordiske havene synker vannet ned og returnerer sørover igjen. 

Spørsmålet i dette forskningsprosjektet er enkelt sagt i hvilken grad vi kan si at klimaendringer i De nordiske hav er opphav til globale endringer, eller et resultat av globale endringer. 

 

Mer information på engelsk

Personer

cp: 2018-12-19 12:17:27