FEEDBACK - Forstå permafrost karbon klima tilbakemeldinger - forbedringer og evalueringer av Norwegian Earth System Model med observasjoner

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Biogeokjemi, Klimaeffekter på natur og samfunn) periode: 01.01.16 - 30.09.19

Om prosjektet

Bildekilde: FEEDBACK prosjektets feltarbeid - Sebastian Westermann

 

Permafrost kan lagre omtrent dobbelt så mye karbon som atmosfæren. Global oppvarming har ført til at permafrost tiner og slipper ut store mengder karbongasser (CO2 og CH4). Slike utslipp til atmosfæren kan igjen akselerere den globale oppvarmingen, både direkte og gjennom forsterkende prosesser i klimasystemet, som vi kaller tilbakekoblingsmekanismer.

Klimaforskere anslår at karbonutslipp fra permafrosten kan bli en av de største tilbakekoblingsmekanismer i klimasystemet etter endringer i arealbruk. Men prosessene knyttet til å simulere permafrost og metansykluser i globale klimamodeller er relativt nye, og dermed ikke effektivt testet opp mot observasjoner. Dette skaper stor usikkerhet i modellering av fremtidens klima.

I prosjektet «Hvordan karbon i permafrost bidrar til tilbakekoblingsmekanismer i klimasystemet - forbedringer og testing av den norske jordsystemmodellen (FEEDBACK)» vil vi benytte automatisert observasjonsteknikk for å samle CO2 og CH4 som blir frigitt når permafrosten tiner. Disse dataene vil vi benytte til å teste og forbedre prosessene rundt utslipp av CO2 og CH4 fra tinende permafrost i den norske jordsystemmodellen (NorESM).

Prosjektet som går over tre år, fra 2016-2019, mottar nesten 7 millioner NOK fra Forskningsrådet. I FEEDBACK samarbeider prosjektleder Uni Research Klima og Bjerknessenteret for klimaforskning med ledende forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Partnere er Institutt for geofag ved UiO, IRIS-Energy og NILU samt St.Francis-Xavier University i Canada og Nasjonalt senter for atmosfæreforskning (NCAR) i USA.

 

Bildekilde: Sebastian Westermann

Personer

cp: 2019-09-19 12:17:22