PERMANOR - Permafrost landscapes in transformation - from local-scale processes to the global model NorESM

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Biogeokjemi, Klimaeffekter på natur og samfunn) periode: 01.04.16 - 31.12.19

Om prosjektet

Bildekilde: Sebastian Westermann

 

PERMANOR  har som mål å øke forståelsen av hvilken rolle permafrosten spiller i det globale klimasystemet. Det finnes i dag store lagre av organisk materiale som over tusenvis av år har blitt beskyttet mot nedbrytning nettopp på grunn av permafrosten - som en slags gigantisk fryseboks. Ved en global oppvarming forventer man at permafrosten vil tine slik at betydelige mengder organisk materiale kan brytes ned og frigjøre store mengder drivhusgasser til atmosfæren. Denne potensielle tilleggsoppvarmingen kalles "permafrost-karbon"-tilbakekoblingen og er ikke tilfredsstillende representert i dagens globale klimamodeller, inkludert den norske modellen NorESM (the Norwegian Earth System Model).

I PERMANOR vil forskere fra Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo samarbeide med kolleger ved Bjerknes Centre for Climate Research i Bergen og det tyske Alfred-Wegener-Institute for Polar and Marine Research for å studere den dynamiske utviklingen i tinende permafrostlandskap med mål om å inkludere disse prosessene i den neste generasjonen av klimamodeller. Raske endringer i slike landskap er ofte knyttet til tining av permafrost i områder med mye is i bakken. Her kan man få en overgang fra tørre forhold med god drenering til våtmark i løpet av kun få år. Dette observeres allerede i betydelig grad for eksempel i Finnmark.

 

cp: 2019-12-04 11:16:19