Seasonal Forecasting Engine - Supporting Risk Management and Operational Planning

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Regionalt Klima og Klimatjenester, Klimaeffekter på natur og samfunn) periode: 01.03.18 - 31.12.21

Om prosjektet

Værvarsler er sjelden gyldige mer enn ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Men, selv om vi ikke kan forutsi akkurat hvordan været blir mange dager eller noen uker frem i tid, kan vi likevel ofte si noe om sannsynligheten for visse værtyper. En av årsakene til dette er at værsystemet har en høy grad av bestandighet fra måned til måned. For eksempel vil sannsynligheten for at en vintermåned blir kaldere enn normalt avhenge av hvorvidt den forrige måneden var kaldere enn normalt.

I Norge ville troverdige varsler mer enn ti dager frem i tid ha stor betydning for energibransjen, som er dominert av vannkraft. Dersom man var i stand til å forutsi når og hvor mye nedbør som faller, hvor mye snø som legger seg i fjellet og på breer, eller når og hvor kraftige vårflommene blir, ville det ha gitt store økonomiske fordeler for energibransjen. Sesongvarsling er også relevant for andre sektorer i Norge, som for eksempel landbruk, fiskeri, samferdsel og turisme.

Værets forutsigbarhet på tidsskalaer fra måned til sesong har sitt opprinn i variabler som endres sakte, som temperaturen på havets overflate, jordfuktighet, jordtemperatur, snødybde og havis. Disse kan formidle et «minne» til atmosfæren, som er i raskere endring. Vi vil utnytte forbindelsene mellom disse variablene og værrelaterte variabler som temperatur og nedbør med tanke på varsling.

En gren av innsatsen vår vil være å bruke varslingsmodeller som er i stand til å reprodusere disse forbindelsene, samt å bruke statistiske metoder for å gjøre modellenes systematiske feil så små som mulig. En annen gren vil fokusere på å lage empiriske modeller basert på værobservasjoner. Vårt overordnete mål er å ta i bruk innovative metoder for å gjøre sesongvarsler bedre og mer relevante for brukere i privat og offentlig sektor.

 
Personer:
Erik Kolstad
Thordis Thorarinsdottir
Noel Keenlyside
Øyvind Paasche
François Counillon
Madlen Kimmritz
Marius Årthun
 
Partnere:
Uni Research
Bjerknes Centre for Climate Research
Norwegian Computing Center
Nansen Environmental and Remote Sensing Center
 
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsrådet.

Les mer på prosjektets engelske hjemmeside eller Facebook side

cp: 2019-12-04 11:16:14