XCUBE - The Future of Climate Extremes in the Caribbean

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Regionalt Klima og Klimatjenester, Klimadynamikk, Klimaeffekter på natur og samfunn) periode: 20.04.12 - 30.06.15