aDNAPROX – Rekonstruering av forhistorisk sjøisutbredelse ved hjelp av eldgammelt DNA

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Klimavariabilitet) / Uni Research Miljø (gruppe: Molekylær Økologi) periode: 01.04.17 - 30.09.19

cp: 2019-03-25 16:17:10