EVOGLAC - Undersøke den fremtidige utviklingen av norske isbreer og hydrologiske konsekvenser: en integrert modelleringstilnærming

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Kryosfæren: Påvirkning på klimaet, Klimaeffekter på natur og samfunn) periode: 01.08.16 - 31.07.19

Om prosjektet

Bildekilde: Utsikt fra Finse alpine forskningssenter - Stefan Sobolowski
 

Isbreer utgjør et naturlig vannlager som påvirker vannføring i elver og bidrar til vannforsyning til menneskelig og industrielt forbruk, kunstig vanning og vannkraftproduksjon. Det er imidlertid et kritisk og presserende behov for å bedre forstå effektene av klimaendringer på isbreer og de lokale til regionale hydrologiske påvirkninger disse endringene har. Regionale prosesser, massebalanse og/eller andre breprosesser, er imidlertid relativt dårlig forstått. Videre er hvordan disse endringene påvirker vannressurser vanligvis undersøkt gjennom enveis modeller, som ofte har usikre antagelser, manglende tilbakekoblinger og dårlig samsvar mellom oppløsning i tid og rom.

EvoGlac er et interdisiplinært prosjekt utformet til å utarbeide et fullt-koblet modellsystem mellom atmosfære og bre. Dette modellsystemet vil gjøre forskere og beslutningstakere bedre i stand til å få en dypere forståelse av den fremtidige utviklingen av isbreer og bredekkede nedbørfelt. Den motiverende hypotesen er at manglende tilbakekoblinger, to-veis interaksjoner og prosesser som er avhengige av høy oppløsning vanligvis resulterer i en underestimering av hastigheten isbreer endrer seg med, og derpå manglende kunnskap om konsekvensene dette medfører. For å møte målene til prosjektet, vil en bredt sammensatt gruppe forskere gjennomføre feltarbeid, bygge, utprøve og siden benytte et fullt koblet atmosfære-brehydrologisk modellsystem på en norsk bre der det allerede finnes data og der det skal samles inn nye data (Hardangerjøkulen). Kjernen i prosjektet vil være en høyoppløselig, fullt-koblet brehydrologisk simulering gjennom det 21. århundre. Simuleringen vil bli benyttet til å undersøke våre sentrale hypoteser og sammenligne disse mot eksisterende tilnærminger til å modellere breer og den hydrologiske responsen til en forventet, fremtidig oppvarming. I tillegg vil EvoGlac forplikte seg til å formidle på en rekke plattformer og sosiale media sine resultater til offentlige og private interessenter.

Les mer på prosjektet: EvoGlac

cp: 2019-10-19 05:17:10