Uni Research Trace Element Lab

Klimavariabilitet [Uni Research Klima]

Uni Research Trace Element Lab er et laboratorium som primært analyserer elementinnhold i marine organismer som bygger skall av kalsiumkarbonat. På bakgrunn av analysen beregnes det ratioer mellom for eksempel Mg og Ca, som kan gi oss viktig informasjon om temperatur i havet på det tidspunkt organismen levde og skallet ble dannet. Laboratoriet er utstyrt med en Agilent 720 ICP-OES og en SPS 3 Autosampler. Forskere ved Uni Research Klima og Bjerknessenteret for Klimaforskning i Bergen kunne bistå og veilede forskere og studenter i prosessen med å analysere resultatene og med tanke på rekonstruksjon av fortidens klima vil. Vi har kapasitet til å utføre kommersielle så vel som akademiske oppdrag og forespørsler om analyser er velkomne.   

 

Prosjekter

Ice2Ice - Hva skjer på Grønland dersom isen i Arktis forsvinner?

cp: 2019-12-04 11:16:30