Uni Research Trace Element Lab

Klimavariabilitet [Uni Research Klima]

Uni Research Trace Element Lab er et laboratorium som primært analyserer elementinnhold i marine organismer som bygger skall av kalsiumkarbonat. På bakgrunn av analysen beregnes det ratioer mellom for eksempel Mg og Ca, som kan gi oss viktig informasjon om temperatur i havet på det tidspunkt organismen levde og skallet ble dannet. Laboratoriet er utstyrt med en Agilent 720 ICP-OES og en SPS 3 Autosampler. Forskere ved Uni Research Klima og Bjerknessenteret for Klimaforskning i Bergen kunne bistå og veilede forskere og studenter i prosessen med å analysere resultatene og med tanke på rekonstruksjon av fortidens klima vil. Vi har kapasitet til å utføre kommersielle så vel som akademiske oppdrag og forespørsler om analyser er velkomne.   

Om oss

Priser

Innsending av prøver

Kontakt oss

Resultater

Kontakt

Besøksadresse:
Jahnebakken 5
5007 Bergen
Postadresse:
P.O. Box 7810
5020 Bergen
Telefon:
(+47) 55585000
Faks:
(+47) 55584330
E-post:
klima@uni.no

Forskningstema

cp: 2018-01-18 14:18:02