ENTVAC Consortium Phase II

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Anvendt Bioteknologi) periode: 04.10.16 - 03.10.18

Prosjektresultater

Taxt AM, Diaz Y, Aasland R, Clements JD, Nataro JP, Sommerfelt H, Puntervoll P. (2016) Towards Rational Design of a Toxoid Vaccine against the Heat-Stable Toxin of Escherichia coli. Infect Immun. 24;84(4):1239-1249.

Taxt AM, Diaz Y, Bacle A, Grauffel C, Reuter N, Aasland R, Sommerfelt H, Puntervoll P. (2014) Characterization of immunological cross-reactivity between enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin and human guanylin and uroguanylin. Infect Immun. 82(7):2913-2922.

Om prosjektet

Utvikling av en vaksine for beskyttelse mot diaré forårsaket av ST-produserende ETEC

Enterotoksigene E. coli (ETEC) som uttrykker det varme-stabile toksinet ST er en av de viktigste årsakene til diarésykdom hos barn under fem år i lav- og middelinntektsland. Diaré fører til nedsatt helse og feilernæring, og er den nest vanligste dødsårsaken hos barn. Tilgjengelige vaksineprototyper for ETEC retter seg mot koloniseringsfaktorer og det varme-labile toksinet, men ikke ST. Så langt har ikke disse prototypene gitt tilstrekkelig beskyttelse mot ETEC, og utvikling av en ST-basert vaksine har derfor høy prioritet.

University of Maryland er prosjekteier, og partnerinstitusjoner er Universitetet i Bergen, Tulane University, Kansas State University, og University of Virginia. 

Prosjektet finansieres av PATH gjennom Enteric Vaccine Initiative. Konsortiet ha mottat finansiering fra PATH siden 2010.

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-10-16 08:16:27