ETECvac

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Anvendt Bioteknologi) periode: 01.10.14 - 30.09.18

Om prosjektet

Utvikling av en vaksine for enterotoksigene E. coli basert på varmestabilt toksin

Enterotoksigene E. coli (ETEC) som uttrykker det varme-stabile toksinet ST er en av de viktigste årsakene til diarésykdom hos barn under fem år i lav- og middelinntektsland. Diaré fører til nedsatt helse og feilernæring, og er den nest vanligste dødsårsaken hos barn. Tilgjengelige vaksineprototyper for ETEC retter seg mot koloniseringsfaktorer og det varme-labile toksinet, men ikke ST. Så langt har ikke disse prototypene gitt tilstrekkelig beskyttelse mot ETEC, og utvikling av en ST-basert vaksine har derfor høy prioritet.

ETECvac-prosjektet baserer seg på et unikt og omfattende ST-mutantbibliotek, som er etablert ved Universitetet i Bergen (UiB) og Uni Research. Dette biblioteket gjør det mulig å studere ST-toksinets egenskaper på et detaljnivå som ikke har vært mulig tidligere. Hovedmålene i ETECvac-prosjektet er å utvikle trygge og beskyttende ST-vaksinekandidater, og å etablere den første menneskemodellen for å måle ST-vaksiners beskyttende effekt.

Forskningen vil utføres ved UiB og Uni Research, i nært samarbeid med partnere ved Institut Pasteur, Paris, Frankrike, og Indian Institute of Science, Bangalore, India.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet ved GLOBVAC programmet.

cp: 2019-11-13 10:15:42