INMARE - Industriell anvendelse av marine enzymer

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: Anvendt Bioteknologi) periode: 01.04.15 - 31.03.19

Om prosjektet

INMAREs hovedmål er å utvikle innovative screening- og ekspresjonsplattformer for å identifisere og anvende den funksjonelle proteindiversitetet i havet.

INMARE konsortiet will forene multidisiplinær ekspertise og topp fasiliteter, inkludert avanserte teknololgi for å få tilgang til hot-spots for unik marin biodiversitet; state-of-the-art teknologier for å konstruere metagenomiske bibliotek; innovative plattformer for enzymscreening; banebrytende verktøy for sekvensannotering og bioinformatikk; screeningteknologi for enzymaktivitet; fasiliteteter for ekspertise innen engineering av bioanalyse og bioprosess; nanopartikkel-basert biokatalyse; fasiliteter for høy-kvalitets proteinkrystallografi og strukturanalyse; og ekspertise innen IP og ledelse.

Bedriftene som er involvert i prosjektet er markedsledende i enzymproduksjon og biokatalyse for å mer effektivt levere tryggere (farmaseutisk), billigere (agrikultur) og biobaserte (biopolymerer) produkter. I tillegg, alle deltakende bedrifter jobber med ansvarlige forbedringer av kjemiske prosesser til grønnere alternativer.

Andre industripartnere har bakgrunn i utvikling av naturlige produkter som utforskes for biomedisinske formål, særlig anti-kreft molekyler (med produksjon av de første anti-kreft medisinene fra marine ressurser), bioremediering og forskningsformidling for å øke bevissthet og engasjement rundt forskningsspørsmålene.

Målsetninger:

  • Etablering av et funksjonelt konsortium av topp akademiske institusjoner og markedsledende industripartnere
  • Strømlinjeforme og forkorte tiden for enzymidentifisering og utvikling mot industriell anvendelse ved å øke verdien på enzymsamlinger
  • Identifisering av nye produkter, og levere nye biokatalytiske prosesser innenfor prosjektets levetid

 

 

cp: 2019-11-14 02:17:10